Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Diarium - Postlista
Navigering
  
Ditt inflytande
Navigering
  
Fyrbodals kommunalförbund
Navigering
  
Kommunala bolag
Navigering
  
Kontakt
Navigering
  
Nämnder
Navigering
  
Barn- och utbildningsnämnden
Navigering
  
Kommunfullmäktige
Navigering
  
Adressuppgifter politiker
Navigering
  
Ledamöter
Navigering
  
Lättläst information om Kommunfullmäktige
Navigering
  
Politiska partier - mandatfördelning
Navigering
  
Protokoll
Navigering
  
Revision
Navigering
  
Ärendelista
Navigering
  
Överförmyndare
Navigering
  
Kommunstyrelsen
Navigering
  
Miljö- och byggnämnden
Navigering
  
Omsorgsnämnden
Navigering
  
Tekniska nämnden
Navigering
  
Peters nyhetsbrev
Navigering
  
Val 2014
Navigering
  
Webbsändning
Navigering
  
Visioner för Strömstad
Navigering
  
Ärendelistor och protokoll

Politiska partier

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige med 39 ledamöter:

Röster Personröster Mandat
Parti Antal % Antal %
Nya Moderaterna 754 10,39 321 42,57 4
Centerpartiet 1 733 23,88 968 55,86 9
Folkpartiet liberalerna 1 021 14,07 555 54,36 6
Kristdemokraterna 224 3,09 83 37,05 1
Arbetarpartiet socialdemokraterna 1 878 25,88 660 35,14 10
Vänsterpartiet 323 4,45 110 34,06 2
Miljöpartiet de gröna 681 9,38 296 43,47 4
Sverigedemokraterna 623 8,58 238 38,20 3
Feministiskt initiativ 7 0,10 0 0,00  
Övriga partier 13 0,18 0 0,00  
Summa giltiga röster 7 257 3 231 44,53
Ogiltiga röster 120 1,63      
varav blanka 119 1,61      
Summa avgivna röster 7 377
           
Röstberättigade 10 006   Valdeltagande 73,73%  
Kontaktinformation

Kommunfullmäktige
Administrativ chef
Ola Lindström
452 80 Strömstad
Tel 0526-193 20, fax 0526-191 10
ks@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2014-10-14  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter