Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Diarium - Postlista
Navigering
  
Ditt inflytande
Navigering
  
Fyrbodals kommunalförbund
Navigering
  
Kommunala bolag
Navigering
  
Kontakt
Navigering
  
Nämnder
Navigering
  
Barn- och utbildningsnämnden
Navigering
  
Kommunfullmäktige
Navigering
  
Adressuppgifter politiker
Navigering
  
Ledamöter
Navigering
  
Lättläst information om Kommunfullmäktige
Navigering
  
Politiska partier - mandatfördelning
Navigering
  
Protokoll
Navigering
  
Revision
Navigering
  
Ärendelista
Navigering
  
Överförmyndare
Navigering
  
Kommunen söker Gode män/kvinnor och Förvaltare
Navigering
  
Ställföreträdarskap
Navigering
  
Kommunstyrelsen
Navigering
  
Miljö- och byggnämnden
Navigering
  
Omsorgsnämnden
Navigering
  
Tekniska nämnden
Navigering
  
Peters nyhetsbrev
Navigering
  
Val 2014
Navigering
  
Webbsändning
Navigering
  
Visioner för Strömstad
Navigering
  
Ärendelistor och protokoll

Kommunen söker Gode män och Förvaltare

Vänligen tag kontakt med Överförmyndaren i Strömstads Kommun för ytterligare information.

Uppdragen är arvoderade.

Intresse för uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tel: 0522-69 60 00
E-post: overformyndaren@uddevalla.se

Vad gör en god man?


En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att ha en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den som behöver hjälp inte själv klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg så att ex. en anhörig kan göra en ansökan om godmanskap.
 
Uppgifterna för en god man är lite olika beroende på hur uppdraget är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform och hjälp med att söka bidrag.
  
En god man kan även ha ett tillfälligt uppdrag för en enstaka rättshandling till exempel en fastighetsförsäljning eller att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

 


Vem kan bli god man?


Godmanskapet är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare.
  
Till god man utses en allmänt lämplig man eller kvinna som är myndig och inte själv står under förvaltar- eller godmanskap.
  

 


Att söka god man


Den hjälpbehövande eller dennes anhöriga kan ansöka om god man. Även personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till Överförmyndarnämnden.

 


Vad gör en förvaltare?


Skillnaden mellan förvaltare och god man är att förvaltaren kan handla på eget ansvar i den hjälpbehövandes (huvudmannens?) intresse och för dennes räkning. Förvaltaren behöver således inte den hjälpbehövandes samtycke för åtgärder.
  
Omyndigförklaringen avskaffaden den 1 janurari i Sverige och ersattes istället med förvaltarskap. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot huvudmannens vilja.
  
En huvudman som står under förvaltarskap har helt förlorat sin rättshandlingförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet kan begränsas och anpassas efter behov

När ska en förvaltare utses?


I de fall där det inte är tillräckligt med en god man för att bevaka huvudmannens rätt kan en förvaltare utses av Tingsrätten. Vad som krävs är ett läkarintyg på att huvudmannen inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom.

Vem kan bli förvaltare?


Förvaltarskapet är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare.
  
Till förvaltare utses en allmänt lämplig man eller kvinna som är myndig och inte själv står under förvaltar- eller godmanskap.
  
Kontaktuppgifter

Anita Rylander
anita.rylander@stromstad.se
Telefon
0526-193 35
070-297 84 84
fax 0526-191 10

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2011-09-08  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter