Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Diarium - Postlista
Navigering
  
Ditt inflytande
Navigering
  
Fyrbodals kommunalförbund
Navigering
  
Kommunala bolag
Navigering
  
Kontakt
Navigering
  
Nämnder
Navigering
  
Barn- och utbildningsnämnden
Navigering
  
Kommunfullmäktige
Navigering
  
Adressuppgifter politiker
Navigering
  
Ledamöter
Navigering
  
Gruppledare
Navigering
  
Lättläst information om Kommunfullmäktige
Navigering
  
Politiska partier - mandatfördelning
Navigering
  
Protokoll
Navigering
  
Revision
Navigering
  
Ärendelista
Navigering
  
Överförmyndare
Navigering
  
Kommunstyrelsen
Navigering
  
Miljö- och byggnämnden
Navigering
  
Omsorgsnämnden
Navigering
  
Tekniska nämnden
Navigering
  
Ronnie har ordet
Navigering
  
Val 2014
Navigering
  
Webbsändning
Navigering
  
Visioner för Strömstad
Navigering
  
Ärendelistor och protokoll

Kommunfullmäktiges ledamöter

Nämnden

Ordinarie ledamöter

Anders Olsson (m) 1:e vice ordförande
Jörgen Molin (m)
Siwert Hjalmarsson (m)
Mikael Sääf (m)
Pierre Gillerstedt (m)
Eva Borg (m)
Birgitta Laugmo (m)
Peter Heie (c)
Anna-Lena Carlsson (c)
Peter Birgersson-Dafteryd (c)
Hans-Inge Sältenberg (c)
Rune Sandin (c)
Sveja Filipova (c)
Lars Tysklind (fp)
Margareta Fredriksson (fp) 2:e vice ordförande
Håkan Eriksson (fp)
Anne-Lise Lindmark (fp)
Vakant (kd)
Ronnie Brorsson (s)
Pia Tysklind (s)
Marie Rask (s)
Tove-Liv Johansson (s)
Jan Vidar Seljegren (s)
Lena Martinsson (s)
Ulf Gustafsson (s)
Merry Johansson (s)
Leif Andersson (s)
Roger Persson (s)
Lars Åke Karlgren (v)
Malin Jansson (v)
Bengt Bivrin (mp)
Anita Rylander (mp)
Jonas Andersson (mp)
Sven Moosberg (stp) Ordförande
Peter Sövig (stp)
Rolf Johnsson (-)
Rose-Marie Fagerberg (stp)
Britta Carlsson (stp)
Mattias Gustafsson (sd)

Ersättare

Stefan Meyer (m)
Kurt Andersson (m)
Ulla-Britt Karlsson (m)
Kjetil Dahlby (m)
Jane Forsberg-Karlsson (c)
Morgan Gutke (c)
Dan Wikenstedt (c)
Anette Andersson (fp)
Åke Sundemar (fp)
Vakant (kd)
Bengt Simonsson Fröjd (s)
Birgit Lotsner (s)
Marita Olausson (s)
Terry Bergqvist (s)

Bror-Willy Nilsson (s)
Sten Brodén (v)
Martin Jansson (v)
Ulla Andersson (mp)
Karin Maeder (mp)
Christina Mossberg (stp)
Wolfgang Schwartz (stp)
Björn-Ole Adamsson (stp)
Solveig Renhammar-Metus (sd)

Myndighetsutskottet

Sven Moosberg (stp) ordförande
Anders Olsson (m) 1:e vice ordförande
Margareta Fredriksson (fp) 2:e vice ordförande

Kontaktinformation

Kommunfullmäktige
Administrativ chef
Ola Lindström
452 80 Strömstad
Tel 0526-193 20, fax 0526-191 10
ks@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2014-04-10  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter