Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Diarium - Postlista
Navigering
  
Ditt inflytande
Navigering
  
Fyrbodals kommunalförbund
Navigering
  
Kommunala bolag
Navigering
  
Kontakt
Navigering
  
Nämnder
Navigering
  
Barn- och utbildningsnämnden
Navigering
  
Kommunfullmäktige
Navigering
  
Adressuppgifter politiker
Navigering
  
Ledamöter
Navigering
  
Gruppledare
Navigering
  
Lättläst information om Kommunfullmäktige
Navigering
  
Politiska partier - mandatfördelning
Navigering
  
Protokoll
Navigering
  
Revision
Navigering
  
Ärendelista
Navigering
  
Överförmyndare
Navigering
  
Kommunstyrelsen
Navigering
  
Miljö- och byggnämnden
Navigering
  
Omsorgsnämnden
Navigering
  
Tekniska nämnden
Navigering
  
Peters nyhetsbrev
Navigering
  
Val 2014
Navigering
  
Webbsändning
Navigering
  
Visioner för Strömstad
Navigering
  
Ärendelistor och protokoll

Kommunfullmäktiges ledamöter 2014-2018

Dessa ledamöter är invalda i Kommunfullmäktige för
perioden 2014-11-01--2018-10-31.

Nämnden

Parti Ordinarie ledamöter Ersättargrupp
M Siwert Hjalmarsson (peronvald) 1. Pierre Gillerstedt
M Bengt-Göran Bergstrand 2. Mikael Sääf
M Eva Borg  
M Kurt Andersson  
     
C Peter Birgersson Dafteryd (personvald) 1. Monica Larsen
C Åsa Torstensson (personvald) 2. Terése Lomgård
C Anna-Lena Carlsson 3. Tommy Midtsundstad
C Hans-Inge Sältenberg 4. Jane Forsberg Karlsson
C Sveza Daceva Filipova 5. Kari Holmvall
C Morgan Gutke  
C Elisabeth Johansson  
C Tore Lomgård  
C Peter Heie  
     
FP Margareta Fredriksson (personvald) 1. Håkan Eriksson
FP Lars Tysklind (personvald) 2. Anette Andersson
FP Anders Olsson (personvald) 3. Hans-Robert Hansson
FP Ingemar Nordström  
FP Mette H Johansson  
FP Anne-Lise Lindmarker  
     
KD Stefan Jensen 1. Roland Wiklander
    2. Arlette Lacabanne Raber
     
S Ronnie Brorsson (personvald) 1. Bengt Simonsson Fröjd
S Lena Martinsson 2. Jan Vidar Seljegren
S Ulf Gustafsson 3. Lena Sundberg
S Marie Rask 4. Rolf Pettersson
S Merry Johansson 5. Ligia Morales Ahlgren
S Pia Tysklind  
S Mats Granberg  
S Terry Bergqvist  
S Leif Andersson  
S Peter Sövig  
     
V Malin Jansson 1. Martin Jansson
V Lars Åke Karlgren 2. Katharina Meyer
     
MP Karla Valdevieso (personvald) 1. Andreas Nikkinen
MP Bengt Bivrin 2. AnnSofie Sefton-Johansson
MP Per Nikkinen  
MP Anna Karlsen  
     
SD Mattias Gustafsson (personvald) 1. Sanja Lilli Gohlke
SD Fredrik Eriksson 2. Morgan Gustafsson
SD Ulf Johansson  

Myndighetsutskottet

NN (-) ordförande
NN (-) 1:e vice ordförande
NN (-) 2:e vice ordförande

Kontaktinformation

Kommunfullmäktige
Administrativ chef
Ola Lindström
452 80 Strömstad
Tel 0526-193 20, fax 0526-191 10
ks@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2015-01-26  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter