Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Badplatser
Navigering
  
EkoPark
Navigering
  
Gator och trafik
Navigering
  
Hamnar
Navigering
  
Ansökan om båtplats
Navigering
  
Autogiro båtplatsavgift - medgivandeblankett
Navigering
  
Gästhamnen
Navigering
  
Lediga båtplatser
Navigering
  
Linfärjor
Navigering
  
Linfärja Bojarkilen
Navigering
  
Linfärja Kostersundet
Navigering
  
Instruktioner
Navigering
  
Registrera din båt
Navigering
  
Sjösättningsramper
Navigering
  
Inloggning för Näsinge Flygplats ESGS
Navigering
  
Kommunalt vatten och avlopp
Navigering
  
Lekplatser
Navigering
  
Mark och exploatering
Navigering
  
Parker och planteringar
Navigering
  
Renhållning
Navigering
  
Taxor och avgifter
Navigering
  
Återvinningscentraler (ÅVC)

Linfärja Kostersundet

Välkommen ombord på L/F Kosterlänken

Färjetur

Följande transporter är tillåtna:

 • Högst 12 personer vid varje överfart
 • Max 4 st bensindrivna fordon inkl förare.
 • Max 1 st bensindrivet fordon inkl förare och max3 stpassagerare,
 • Lösa (delbara från fordonet) bensindunkar eller annat begränsat farligt gods får ej  kombineras med andra transporter (bensindunkar/bensindrivna fordon  och elfordon får ej kombineras).
 • Det är den aktuella föraren av färjan som ansvarar för att transportkombinationen är tillåten vid överfart.

Regler:

 • Förare av linfärjan skall vara 12 år eller äldre
 • Förare skall genomgått godkänd introduktionskurs och förbinder sig att följa de aktuella reglerna för färjan.
 • Förare skall vara alkohol- och drogfri.
 • Starta/Kalla inte om större fartyg är på väg att passera leden
 • Max last 1200 kg (använd lastkroken vid tung last)
 • Visa aktsamhet! Kalla ej på färjan om annan är på väg ombord på andra sidan.
 • Kortet, som används för att starta färjan, avgör vem som betraktas som befälhavare och ansvarar att överfarten sker enligt regelverket.
 • Kortet får ej disponeras av annan än den som är registrerad på aktuellt kort, ej heller tillåtet att överlåta kort till avstängd person.
 • Överträdelse av bestämmelser medför indraget kort,regelbundna kontroller görs av driftsövervakaren eller annan av rederiet anvisad person som har rätt att beslagta kort omedelbart.
 • Förlust av kort meddelas omedelbart — kortet spärras
 • Avstängt kort innebär att alla personer som är registrerade på kortet blir avstängda och ny utbildning erfordras. Ansökan sker till Strömstads Kommun.
 • Man får inte kalla på färjan när det finns personer ombord.
 • När du lämnar färjan måste de som avser att stiga ombord öppna med eget kort.

     

Visa sjövett, Du befinner dig på ett fartyg i en farled!

Regelbrott anmäls till kommunen på tel 19156 ,då detta är viktigt för fortsatt existens av färjeleden!

Rederiansvarige
 

Posten samt Hemsjukvården har förtur vid ev köbildning.

Linfärjan Kosterlänken
Linfärjan Kosterlänken

För att köra färjan måste man ha genomgått en utbildning av regelverk och hur man manövrerar färjan.

Strömstad Kommun
Tekniska förvaltningen
Kontaktinfornation

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Tel växel 0526-190 00
tn@stromstad.se

Led- cch driftsansvarig
Dick Andersson
070-64 46 280

Rederichef
Conny Hansson
Tel 0526 191 56

Gatuingenjör
Jeanette Johander
Tel 0526-191 61

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lars Strandlund
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2013-09-09  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter