Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Badplatser
Navigering
  
EkoPark
Navigering
  
Gator och trafik
Navigering
  
Hamnar
Navigering
  
Ansökan om båtplats
Navigering
  
Autogiro båtplatsavgift - medgivandeblankett
Navigering
  
Gästhamnen
Navigering
  
Lediga båtplatser
Navigering
  
Linfärjor
Navigering
  
Linfärja Bojarkilen
Navigering
  
Linfärja Kostersundet
Navigering
  
Registrera din båt
Navigering
  
Sjösättningsramper
Navigering
  
Inloggning för Näsinge Flygplats ESGS
Navigering
  
Kommunalt vatten och avlopp
Navigering
  
Lekplatser
Navigering
  
Mark och exploatering
Navigering
  
Parker och planteringar
Navigering
  
Renhållning
Navigering
  
Taxor och avgifter
Navigering
  
Återvinningscentraler (ÅVC)

Linfärja Bojarkilen

Färjekort

Regler för användandet av linfärjan i Bojarkilen (Bojan)

  • Högst 10 personer vid varje överfart
  • Förare av linfärjan skall vara äldre än 12 år
  • Förbud att medtaga brandfarligt gods
  • All godstransport förbjudet med undantag av cyklar och barnvagnar
  • Förare skall vara alkohol- och drogfri!

Visa sjövett, Du befinner dig på ett fartyg i en farled!

Linfärjan har företräde enligt sjövägsreglerna. Uppmärksamhet och sjövett skall dock alltid gälla!

För att kunna köra denna linfärja krävs ett magnetkort.

Magnetkort finns att kvittera ut i växeln på Stadshuset. Ordinarie öppettider.

Första magnetkortet får kostnadsfritt. Vid borttappat kort kan nytt fås mot en avgift på 150 kronor.

Magnetkorten är spårbara med unikt nummer.

Tekniska förvaltningen, Strömstads Kommun

Linfärja över Bojarkilen
Kontaktinfornation

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Tel växel 0526-190 00
tn@stromstad.se

Linfärjan Bojan
Vid tekniska problem
med färjan ring
019-300 200
Sekuritas Larm
Uppge bojarfärjan Strömstad

Rederichef
Conny Hansson
Tel 0526 191 56

Gatuingenjör
Jeanette Johander
Tel 0526-191 61

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lars Strandlund
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2013-12-05  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter