HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Detaljplan Falken 1

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-05 § 47

  • att anta detaljplan för Falken 1, upprättad 2015-12-09,
    reviderad 2016-01-28.

Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla
2016-04-15.

Senaste dag för ett eventuellt överklagande är fredagen den 6 maj 2016.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Plankarta rev 2016-01-28.pdföppnas i nytt fönster 223.1 kB
PDF Planbeskrivning rev 2016-01-28.pdföppnas i nytt fönster 841.6 kB
PDF Granskningsutlåtande 2016-01-28.pdföppnas i nytt fönster 169.8 kB

Utredning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Utredning 20151110 omgivningspåverkan Villa Åsberg Falken 1.pdföppnas i nytt fönster 814.1 kB

kontakt

Reception
0526- 196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Stadsarkitekt
Unni Liljegren
0526-196 29
unni.liljegren@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-17, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Lena M Sundberg