Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Badplatser
Navigering
  
EkoPark
Navigering
  
Gator och trafik
Navigering
  
Centrumplanen
Navigering
  
Flytt av fordon
Navigering
  
Gatubelysning
Navigering
  
Hur Strömstad fick kajer, riktiga gatubeläggningar, parker och alléer
Navigering
  
Klipp häckar och träd
Navigering
  
Kommer dom fram på din gata
Navigering
  
Kommunikationer
Navigering
  
Ladda elbil
Navigering
  
Lokala trafikföreskrifter
Navigering
  
Parkera i Strömstad
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Snöröjning
Navigering
  
Sponsra en papperskorg
Navigering
  
Tillgänglighetsanpassning
Navigering
  
Torghandel
Navigering
  
Trafikanordningsplan vid vägarbeten
Navigering
  
Träd och växter
Navigering
  
Hamnar
Navigering
  
Inloggning för Näsinge Flygplats ESGS
Navigering
  
Kommunalt vatten och avlopp
Navigering
  
Lekplatser
Navigering
  
Mark och exploatering
Navigering
  
Parker och planteringar
Navigering
  
Renhållning
Navigering
  
Taxor och avgifter
Navigering
  
Återvinningscentraler (ÅVC)

Gator och trafik

Gator och trafik

Gatuavdelningen ansvarar för utbyggnad och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, lekplatser och parker.

Vi deltar också i stora projekt såsom utbyggnad av E6 till motorväg som beräknas stå färdig år 2012. Det innebär bland annat nära kontakter med Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen.

P-bussen transporterar sommartid besökande till centrum från infartsparkeringarna.

Vi sköter vinterväghållning, gräsklippning, gatubelysning med ca 2500 beslysningspunkter och övrigt löpande underhåll. Utbyte av kvicksilverlampor till mer miljövänliga och energisnåla natriumlampor i gatu- och vägbelysningar är ett arbete som sker fortlöpande.

Kontaktinformation

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Tel växel 0526-190 00
tn@stromstad.se

Gatuchef
Conny Hansson
Tel 0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Gatuingenjör
Jeanette Johander
Tel 0526-191 61
jeanette.johander@stromstad.se

Assistent
Karin Hallberg
Tel 0526-191 85
karin.hallberg@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lars Strandlund
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2014-01-23  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter