MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Miljö- och byggförvaltningen
452 80 Strömstad
Reception 0526-196 90

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

felanmälan

Akut felanmälan

Vid en akut felanmälan ska du inte fylla i formuläret, utan ringa till oss. Vid en akut felanmälan ska du på kontorstid ringa 0300-83 40 00 och på övrig tid ska du ringa vår jourtelefon 0300-708 80.Vid en akut felanmälan som rör idrotts- och fritidsanläggningar, motionsspår och badplatser ska du ringa 0300-83 47 09 på vardagar klockan 7-21.30, lördagar och söndagar klockan 7-15.30.

När din fråga kommit in tar vi reda på svaret och skickar det som e-pos eller vanligt brev till dig. Vi sparar frågan och dina uppgifter i en vecka i fall det blir fler kontakter mellan oss.Skyddsjakt

Rådjur, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar är inte att anse som en olägenhet enligt miljöbalken. De är därför inte ett ärende för kommunen. Om djuren är aggressiva och du bor i tätort bör du kontakta polis.

Problem med måsar?

Varje år får miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ta emot klagomål från allmänheten om störande måsar och trutar som häckar på hustaken. Klagomålen gäller mest störande skrik från fåglarna under deras häckningsperiod, framförallt sedan äggen kläckts. Då är det för sent att göra något åt saken.

Det är viktigt att komma ihåg att måsar och trutar är ett naturligt inslag i fågellivet i en kuststad som Strömstad och att deras läten i viss mån hör till stadsbilden på våren och försommaren. Men när de blir för många och bygger bo nära våra bostäder kan deras närvaro bli en störning som inte är acceptabel.

Det är fastighetsägarnas ansvar att kontrollera sina tak vad det gäller förekomst av måsbon och vidta åtgärder för att undvika problem längre fram i sommar (Miljöbalken SFS 1998:808 9 kapitel 9 §).

Exempel på åtgärder:

  • Sätt upp nät, trådar eller annan anordning som hindrar fåglarna från att bygga bon.
  • Ta bort bon och ägg. Detta får dock upprepas flera gånger, eftersom fåglarna gärna bygger nya bon och lägger nya ägg på samma plats.
  • Fastighetsägare kan vända sig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Dessa har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga bon.
  • Informera de som bor i din fastighet om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
  • Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten

Observera: Måsarnas träck innehåller smittämnen och parasiter. Vid saneringsarbete rekommenderas andningsskydd och noggrann handhygien.

kontakt

Miljö- och hälsoskyddinspektör
Rolf Holmgren
0526-191 48
rolf.holmgren@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: 21-01-2015, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Rolf Holmgren