Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan

Välkommen till Konsument- och budgetrådgivningen

Konsumentvägledaren ger dig som är skriven i Strömstads kommun information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument samt vägledning vid reklamationer.

Konsumentvägledningen är ett informationsstöd för dig när det gäller konsumentjuridiska frågor. Förhoppningsvis kan informationen hjälpa
dig att ta ett beslut och hjälpa dig att komma vidare i ditt konsumentärende. Konsumentvägledningen har endast en rådgivande funktion och fungerar inte som juridiskt ombud för konsumenter.

Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Budget- och skuldrådgivaren ger service till kommunens invånare i form av budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.

Rådgivningen innebär en hjälp till självhjälp och är kostnadsfri. Budget- och skuldsaneraren arbetar tillsammans med den sökande för att få en lösning på de problem som uppstått. Naturligtvis gäller fullständig sekretess.

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Ola Lindström
Sidansvarig: Pia Andreasson
Uppdaterad: 2013-04-23  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter