Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Aktiviteter och evenemang omsorgen
Navigering
  
Anhörigcenter
Navigering
  
Avgifter för vård och omsorg/boendestöd
Navigering
  
Bostadsanpassning
Navigering
  
Budget- och skuldrådgivning
Navigering
  
Den röda tråden i demensvården
Navigering
  
Aktiviteter
Navigering
  
Anhörigintervjuer
Navigering
  
Dokumentation
Navigering
  
Interreg
Navigering
  
Kontakt
Navigering
  
Medfinansiärer
Navigering
  
Mål
Navigering
  
Om projektet
Navigering
  
Processkartläggning
Navigering
  
Ägarkommuner
Navigering
  
Färdtjänst, Riksfärdtjänst
Navigering
  
Gränsregional omsorgsfilosofi
Navigering
  
Individ- och familjeomsorg
Navigering
  
LOV- Lagen om valfrihet
Navigering
  
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Navigering
  
NPÖ (Nationell Patientöversikt)
Navigering
  
Parkeringstillstånd
Navigering
  
Pensionär- och frivilligorganisationer - Föreningsregister
Navigering
  
Socialjour
Navigering
  
Tillgänglighet
Navigering
  
Vård och omsorg
Externa länkar

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Ola Lindström
Sidansvarig: Pia Andreasson
Uppdaterad: 2012-01-18  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter