Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Aktiviteter och evenemang omsorgen
Navigering
  
Anhörigcenter
Navigering
  
Avgifter för vård och omsorg/boendestöd
Navigering
  
Bostadsanpassning
Navigering
  
Budget- och skuldrådgivning
Navigering
  
Den röda tråden i demensvården
Navigering
  
Aktiviteter
Navigering
  
Anhörigintervjuer
Navigering
  
Dokumentation
Navigering
  
Interreg
Navigering
  
Kontakt
Navigering
  
Medfinansiärer
Navigering
  
Mål
Navigering
  
Om projektet
Navigering
  
Processkartläggning
Navigering
  
Ägarkommuner
Navigering
  
Färdtjänst, Riksfärdtjänst
Navigering
  
Gränsregional omsorgsfilosofi
Navigering
  
Individ- och familjeomsorg
Navigering
  
LOV- Lagen om valfrihet
Navigering
  
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
Navigering
  
NPÖ (Nationell Patientöversikt)
Navigering
  
Parkeringstillstånd
Navigering
  
Pensionär- och frivilligorganisationer - Föreningsregister
Navigering
  
Socialjour
Navigering
  
Tillgänglighet
Navigering
  
Vård och omsorg
Den röda tråden i demensvården
En förstudie som speglar den demenssjukes och anhörigas
                        väg genom vården

Ett samarbete mellan Fredrikstad och Strömstad kommun

Projektet är avslutat.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Word Slutrapport för EU projektet Den röda tråden i demensvården.doc
Externa länkar

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Ola Lindström
Sidansvarig: Pia Andreasson
Uppdaterad: 2012-01-18  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter