Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Akutinfo
Navigering
  
Akuthjälp
Navigering
  
Elavbrott
Navigering
  
Förbered dig
Navigering
  
Vardagssäkerhet
Navigering
  
Viktiga kontakter
Navigering
  
Extraordinärhändelse
Navigering
  
Frivillig Resursgrupp
Navigering
  
Posom
Navigering
  
Risk och sårbarhetsanalys
Navigering
  
Råd till hushållen när strömmen går
Navigering
  
Säkerhet på sjön
Navigering
  
Säker och Trygg kommun
Navigering
  
Taxor och avgifter

Akutinfo

Trygghet och Beredskap


Strömstad arbetar med samverkan för en säker och trygg kommun ur många perspektiv och mellan en rad olika aktörer i samhället i syfte att skydda strömstadsborna.

Akuthjälp


Här ligger till exempel telefonnummer, första hjälpen information och förklaring hur VMA-signalen fungerar.

Förbered dig


Ett nödläge kan komma snabbt och utan förvarning. Vi kan inte förebygga alla kriser, men det finns en del saker som vi själva kan göra för att vara bättre förberedda.

POSOM-gruppen


Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor.

Vardagssäkerhet


Här finns allt om brandskydd, källaröversvämningar, inbrottsskydd och elskydd i hemmet.

Brandrisklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Prognos skogsbrandrisk, (spridningsrisk och brandbeteende)

Elavbrott


På senare tid har vi lärt oss att elavbrott kan bli långvariga. Inträffar avbrottet när det är minusgrader ute, kan det vara en god idé att ha förberett sej lite innan.

Viktiga kontakter


Viktiga telefonnummer vid akuta händelser.

Kommunens plan för räddningsinsats

vid Statoil Automat Sverige AB

Kontaktinformation

Säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd
Tel 0526-193 69, 070-246 83 27
peter.birgersson.dafteryd
@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig:
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2011-01-25  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter