Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Brandfarlig vara
Navigering
  
Brandmannayrket
Navigering
  
Brandskyddsredogörelse
Navigering
  
Eldning utomhus
Navigering
  
Explosiva varor
Navigering
  
Externa utbildningar
Navigering
  
Anläggningsskötare för automatiskt brandlarm
Navigering
  
Brandkunskap för alla
Navigering
  
Brandutbildning för vårdanställda
Navigering
  
Heta arbeten
Navigering
  
Systematiskt brandskyddsarbete
Navigering
  
Förebyggande
Navigering
  
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Navigering
  
Historiska bränder
Navigering
  
Inloggning för brandmän
Navigering
  
Kommunens plan för räddningsinsats vid Statoil Automat Sverige AB
Navigering
  
Länkar
Navigering
  
Räddningstjänstvapnet
Navigering
  
Sotning
Navigering
  
Stationer
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Externa utbildningar

Bok
Kontaktinformation

Räddningschef
Rolf Olausson
Tel 0526-191 01, 070-645 54 48
rolf.olausson@stromstad.se

Brandinspektör
Håkan Baatz
Tel 0526-191 03, 070-514 75 04
hakan.baatz@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig:
Uppdaterad: 2009-09-24  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter