HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 03
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Jämförelser och utvärderingar

Varje år görs uppföljningar och utvärderingar av förskolans och skolans verksamheter.

Enkäter

En del i utvärderingsarbetet är återkommande enkäter till

  • vårdnadshavare i förskolan,
  • elever och vårdnadshavare i grundskolan 
  • studenter i vuxenutbildningen

Svaren visar vilka områden vi behöver förbättra. De är grunden för vårt kvalitetsarbete.

Kunskapsuppföljning

Varje år följer vi upp resultaten på betyg och nationella ämnesprov.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger en gång om året ut rapporten "Öppna jämförelser grundskola". Där kan du jämföra kvalitet, resultat och kostnader mellan olika kommuner.

Jämförelsetal

Som ett led i det nationella uppföljningssystemet för förskola, skola och vuxenutbildning har Skolverket har tagit fram en databas för statistik, Jämförelsetal. Den visar till exempel vilka resurser som används och vilka resultat som uppnås. Du kan också göra jämförelser för ett år eller längre tid.

Kommunblad

Skolverket ger varje år ut ett kommunblad. Där får du en sammanfattande bild av kommunens förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-04, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Nicklas Faritzon