Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Brandfarlig vara
Navigering
  
Brandmannayrket
Navigering
  
Brandskyddsredogörelse
Navigering
  
Eldning utomhus
Navigering
  
Explosiva varor
Navigering
  
Externa utbildningar
Navigering
  
Förebyggande
Navigering
  
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Navigering
  
Historiska bränder
Navigering
  
Inloggning för brandmän
Navigering
  
Kommunens plan för räddningsinsats vid Statoil Automat Sverige AB
Navigering
  
Länkar
Navigering
  
Räddningstjänstvapnet
Navigering
  
Sotning
Navigering
  
Stationer
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Brandskyddsredogörelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Brandskyddsredogörelse (ifyllbar).pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB

Dokumentation av brandskyddet

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

I fråga om enklare byggnader eller anläggningar, med låg brandrisk och en verksamhet som inte ställer särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder samt där tillräcklig information och kunskap kan upprätthållas på annat sätt, behöver skriftlig dokumentation inte upprättas.

Dokumentationen bör beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns för brandskyddet samt de förändringar som sker.

Dokumentationen bör utföras/sammanställas av personer inom den egna verksamheten, som är väl förtrogna med den verksamhet som bedrivs.

Inom verksamheten skall det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Länkar och tips

Adobe Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontaktinformation

Räddningschef
Rolf Olausson
Tel 0526-191 01, 070-645 54 48
rolf.olausson@stromstad.se

Stf Räddningschef
Bo Christensson
Tel 0526-101 02, 070-606 14 78
bo.christensson@stromstad.se

Brandinspektör
Håkan Baatz
Tel 0526-191 03, 070-514 75 04
hakan.baatz@stromstad.se

Drifttekniker
Glenn Domare Gustafsson
Tel 0526-191 05, 070-521 91 05
glenn.gustavsson@stromstad.se

Strömstads Brandmannaklubb
Ordförande Martin Hellström
Tel 073 8347228

Besöks- och leveransadress:
Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Faktureringsadress:
Strömstads Kommun
Leverantörsfakturor
Box 50141
202 11  Malmö
Ref 6400

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig:
Uppdaterad: 2011-01-25  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter