Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Brandfarlig vara
Navigering
  
Brandmannayrket
Navigering
  
Brandskyddsredogörelse
Navigering
  
Eldning utomhus
Navigering
  
Explosiva varor
Navigering
  
Externa utbildningar
Navigering
  
Förebyggande
Navigering
  
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Navigering
  
Historiska bränder
Navigering
  
Inloggning för brandmän
Navigering
  
Kommunens plan för räddningsinsats vid Statoil Automat Sverige AB
Navigering
  
Länkar
Navigering
  
Räddningstjänstvapnet
Navigering
  
Sotning
Navigering
  
Stationer
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Brandfarlig vara

Tillstånd

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara på er anläggning fordras
om ombyggnad eller andra ändringar görs.
Om mängden brandfarlig vara ökas, skall nytt tillstånd sökas. Detta för att handlingarna skall hållas aktuella.

Tillståndstid

Tillstånden är tidsbegränsade men om ändringar inom denna tid sker skall nytt tillstånd sökas.

Vem skall söka tillståndet

Tillstånd söks av den som bedriver verksamheten i vilken hanteringen ingår, även om någon annan äger marken, byggnaden eller anläggningen. Det kan vara en fysisk eller juridisk person. Övergår verksamheten till en ny person skall denne söka nytt tillstånd inom 3 månader.
 

Var söks tillståndet

Tillstånd söks hos miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun.

Anmälan om föreståndare  

Tillståndshavaren skall utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och därefter underrätta tillsynsmyndigheten om utsedda föreståndare. (SFS 1988:1145).

Externa länkar

Adobe Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontaktinformation

Räddningschef
Rolf Olausson
Tel 0526-191 01, 070-645 54 48
rolf.olausson@stromstad.se

Stf Räddningschef
Bo Christensson
Tel 0526-101 02, 070-606 14 78
bo.christensson@stromstad.se

Brandinspektör
Håkan Baatz
Tel 0526-191 03, 070-514 75 04
hakan.baatz@stromstad.se

Drifttekniker
Glenn Domare Gustafsson
Tel 0526-191 05, 070-521 91 05
glenn.gustavsson@stromstad.se

Strömstads Brandmannaklubb
Ordförande Martin Hellström
Tel 073 8347228

Besöks- och leveransadress:
Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Faktureringsadress:
Strömstads Kommun
Leverantörsfakturor
Box 50141
202 11  Malmö
Ref 6400

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig:
Uppdaterad: 2013-01-21  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter