Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Ansökan om bygglov
Navigering
  
Behöver jag bygglov?
Navigering
  
Beslut
Navigering
  
Byggstart
Navigering
  
Eldstad med rökkanal
Navigering
  
Parkeringsnorm
Navigering
  
Rivning
Navigering
  
Slutbesked
Navigering
  
Tomtkö
Navigering
  
Villkorsbesked
Navigering
  
Vår granskning
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Slutbesked

Slutbesked
Innan bygget är klart ska du ansöka om slutbesked hos kommunen. Att börja använda det byggda innan man fått ett slutbesked kommer att leda till en sanktionsavgift.  
För ärenden som påbörjats från och med 2 maj 2011 krävs normalt ett slutbesked för att få börja använda hela eller de delar av byggnaden som omfattats av ett startbesked.

Ett slutbesked ska utfärdas då byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte haft anledning att ingripa.

Begäran om slutbesked


Det är byggherren som begär utfärdande av Slutbesked
genom att sända in blanketten.

Har du ett utlänskt personnummer, fyll endast i födelsedatum utan de fyra sista kontrollsiffrorna. Annars får du ett felmeddelande.

Begäran om Slutbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om slutbesked inte kan beviljas


Ett slutbesked kan ibland ges trots brister i uppfyllandet av ovanstående krav. Om bristerna är försumbara kan dessa anges som anmärkningar på slutbeskedet. Om någon brist inte är försumbar kan byggnadsnämnden ändå ge ett slutbesked som är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll behöver göras i ett senare skede.

Byggherrens ansvar


Tänk på att du som byggherre ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren ska också se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning
Kontaktinformation

Kommun- och stadsarkitekt
Helena Östling
Tel 0526-196 29
helena.ostling@stromstad.se

Avdelningschef
Elin Solvang
Telefon 0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Administration bygglov
Birgitta Lystad
Tel 0526-191 82
birgitta.lystad@stromstad.se

Gun Persson Klink
0526-196 82
gun.persson-klink@stromstad.se

Administration
Tekniska samråd
Carina Berndtsson
Tek 0526-196 99
carina.berndtsson@stromstad.se

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30 — 09.30 (ej torsdagar)

Peter Buse
Tel 0526-193 96
peter.buse@stromstad.se

Angela Sörensson
Tel 0526-194 62
angela.sorensson@stromstad.se

Elin Gunberg
Tel 0526-193 65
elin.gunberg@stromstad.se

Eva Johansson
Bygglovshandläggare
Tel 0526-194 25
eva.johansson1@stromstad.se

Byggnadsingenjörer/
Handläggare tekniskt samråd

Christer Olausson
Tel 0526-195 87
christer.olausson@stromstad.se

Marina Djakovic
Tel 0526-195 89
marina.djakovic@stromstad.se

Peter Buse
Tel 0526-193 96
peter.buse@stromstad.se

Ronny Andersson
Tel 0526-194 26
ronny.andersson@stromstad.se

Kari Tallenmo
Byggnadsingenjör
Mobil 072-585 19 17
kari.tallenmo@stromstd.se

Tillsyn
Joel Bruks
Samhällsbyggnadsjurist
Tel 0526-190 74
joel.bruks@stromstad.se


Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2012-10-19  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter