MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 03
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
När din fråga kommit in tar vi reda på svaret och skickar det som e-post eller vanligt brev till dig.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
felanmälan

Akut felanmälan

Vid en akut felanmälan ska du inte fylla i formuläret, utan ringa till oss. Vid en akut felanmälan ska du på kontorstid ringa 0526 - 190 00.
Vilket område rör din felanmälan? *
Multiple selection

Skolsköterska och läkare

Elevhälsans medicinska del har som mål att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

För att uppnå detta mål arbetar vi bland annat med:

  • öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser
  • hälsoundersökningar och hälsobesök
  • uppmärksamma och stödjer elever i behov av särskilt stöd 
  • arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna 
  • uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan innebära ökad risk för skador och ohälsa
  • tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet 
  • samarbetar med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor 
  • bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram

Skolsköterskornas är underställda både Skollagen och Hälso- och sjukvårds-lagstiftningen och står under socialstyrelsens tillsyn.

Kontaktinformation

Skolsköterskor
Lena Axenström
Strömstiernaskolan
Telefon  0526-192 84
lena.axenstrom@stromstad.se

Veronica Böhn
Bojarskolan Valemyr
Telefon 0526-194 35
veronica.bohn@stromstad.se

Maria Haglund
Strömstad Gymnasium Rossö Tjärnö Koster
Telefon 0526-195 08
maria.haglund@stromstad.se

Lena Gustafsson
Skee skola
Telefon 0526‑190 72
lena.gustafsson@stromstad.se

Berit Ahlbom
Odelsberg Mellegården
Telefon0725612850
berit.ahlbom@stromstad.se

Skolläkare
Monica Ådin
Bokas via respektive skolas skolsköterska

Externa länkar

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: 12-03-2015, Göran Boman

SIDANSVARIG: Karin Svensson