Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Miljö och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen arbetar med planering, tillsyn och tillståndsgivning inom plan- och byggområdet, samt miljö- och hälsoskyddsområdet, där livsmedelskontroll och djurskyddstillsyn ingår.

Miljö- och byggförvaltningen  har ett lokalt tillsynsansvar samt ger mål och anvisningar för räddningstjänstens skadeavhjälpande och skadeförebyggande verksamhet samt för sotningsverksamheten.  

Förutom att vara myndighet och handlägga bygglov och tillstånd för avloppsanläggningar, har förvaltnigen en viktig uppgift i att ta egna initiativ.

Exempel på detta är planering för bostadsbebyggelse, kartläggning av och åtgärder emot utsläpp från bebyggelse och jordbruk, samt speciell planläggning som t ex vindkraftsutbyggnader i kommunen.

Inom Miljö- och byggförvaltningen finns fyra avdelningar

Administrativ avdelning - Ekan

Ekonomi, kommunikation, administration och nämndseketerare

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Verksamhetsplan 2014 - EKAN.pdföppnas i nytt fönster

Plan- och byggavdelning

Byggenheten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Verksamhetsplan 2014 - Plan- och byggavdelningen - Byggenheten.pdföppnas i nytt fönster

Planenheten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Verksamhetsplan 2014 - Plan- och byggavdelningen - Planenheten.pdföppnas i nytt fönster

Kart- och mätenheten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Verksamhetsplan 2014 - Plan- och byggavdelningen - Mätenheten.pdföppnas i nytt fönster

Miljö- och hälsoskyddsavdelning

Krisberedskap

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Verksamhetsplan 2014 - Krisberedskap.pdföppnas i nytt fönster
Kontaktinformation

Miljö- och byggförvaltningen
452 80 Strömstad
Tel 0526-196 90, fax 0526-191 10
mbn@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Förvaltningschef Michael Olsson
Telefon 0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se

Skicka meddelande via formulär till Miljö och bygg

Telefon- och öppettider för bygglovshandläggarna

Telefontid
08.30 — 09.30
(ej torsdagar)

Besökstid
10.00 — 12.00 
ej torsdagar)
ingång via informationen.

Boka gärna tid
Besökstider bokas direkt med handläggare under telefontid och via informationen under övrig tid, tel 0526-196 90.

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2014-06-17  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter