Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Aktuellt
Navigering
  
Biblioteket
Navigering
  
Bidrag
Navigering
  
Bio i Strömstad
Navigering
  
Evenemang
Navigering
  
Fritid och idrott
Navigering
  
Föreningar
Navigering
  
Kommunen
Navigering
  
Konsterna
Navigering
  
Konsthallen Lokstallet
Navigering
  
VG-Regionens konstfästen
Navigering
  
VG-Regionens uppdrag
Navigering
  
Kulturarvet
Navigering
  
Länkar
Navigering
  
Politiska mål
Navigering
  
Prenumeration
Navigering
  
Strömstads Akademi
Navigering
  
Strömstads Museum
Navigering
  
Tyck till

Konsthallen Lokstallet i Strömstad

Vernissage Lars Lerins utställning

Vernissage Lars Lerins utställning

Initiativet till att omvandla det gamla förfallna lokstallet i Strömstad till en konsthall togs redan 1990 av dåvarande kommunalrådet och kultursamordnaren. 1998 gjorde Bohusläns Museum en antikvarisk undersökning som grund för renoveringen. Lokstallet ser idag ut som det gjorde 1903, med skillnaden att ett trägolv lagts över de gamla spåren, taket fått en tilläggsisolering och dörrarna nytillverkades med gamla arbetsmetoder. Järnvägsspåren finns kvar under golvluckor, fullt användbara. Med Lokstallet fick kommunen också ett kulturhistoriskt industriminnesmärke.

Lokstallet består av en enda stor hall med oregelbundna vinklar på golvplatta och tak. Golvytan är200 m2 . Takhöjden7,5 m .  De stora fönstren gör att ljuset kastas runt väggarna och ger rummet en poetisk, sakral prägel.

Renoveringen genomfördes 1998-99 och kostnaden uppgick till 2,7milj. Finansiärer var Strömstads kommun, Strömstadslokaler AB, EU mål 5B, Länsarbetsnämnden och Västra Götalandsregionen.

Lokstallets invigdes i juli 2000 med en utställning av Lena Cronqvist.  Hon fick också Lokstallets första utnämning som Årets Konstnär.  Per Inge Bjørlo blev Årets Konstnär 2001, Claes Hake 2002, Marie-Louise Ekman 2003 och Channa Bankier 2004, Michel Droetto 2005, Lars Lerin 2006, Jarl Ingvarsson 2007, Monica Englund 2008, Mats Hansén 2009 och Arne Isacasson 2010.  

Årets konstnär 2011 är den välkände naturskildraren Lars Jonsson. Utställningen öppnar den 2 juli och pågår till den 7 augusti.

Huvudman för verksamheten vid Lokstallet är Strömstads kommun biträdd av Föreningen Samtidskonst i Lokstallet. Lokstallet är utnämnt till ett av regionens Konstfästen och är med i GO-regionens nätverk E6 Art.

Lokstallets kortfattade mål och syften:
- Konsthallen skall visa nutida konst och konsthantverk och utveckla en konstpedagogisk verksamhet.  
- Kvalitetsribban skall ligga högt och ha bredd. Barn- & ungdomars kultur skall också finna uttrycksmöjligheter.  
- En mötesplats skall skapas för kulturella samspel och nätverk byggas med gallerier inom och utom Sverige.  
- Samarbetet med konstnärer och kulturutövare i Østfold skall vara en naturlig del av verksamheten.  

För information, besök Konsthallen Lokstallets webbsida: www.konsthallenlokstallet.se;länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster mejl info@konsthallenlokstallet.se

Kontaktinformation
Kultur och Informationschef
Jan Palmblad
452 80 Strömstad
Tel 0526-193 19, fax 0526-191 10
kulturfritid@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2012-08-16  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter