HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.






Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection









Regler för eldning utomhus

Just nu råder eldningsförbud i Strömstads kommun, du får därför inte elda utomhus!

 

Innan du tänder måste du alltid kontrollera att inte eldningsförbud råder. Är det tillåtet att elda så sker all eldning alltid på egen risk och du ansvarar för att det sker på betryggande sätt för människa, miljö och egendom. Elden ska vara släkt före mörkrets inbrott.

Vid all eldning skall någon form av släckningsutrustning finnas tillhands.

Släck så här:

 1. Låt elden brinna ut helt.
 2. Släck glöden med vatten, rör sedan om i askan.
 3. Gräv under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

  Valborgsmässoeldar och Påskbrasor
  Samtliga offentliga valborgsmässoeldar och påskbrasor skall i god tid anmälas till Räddningstjänsten. Tänk på att säkerhetsavståndet till byggnader för valborgsmässoeldar bör helst vara minst 50 meter

  Index för brandriskI Sverige används en sexgradig skala för att ange brandrisker i skog och mark.
  1 = mycket liten brandrisk
  2 = liten brandrisk
  3 = normal brandrisk
  4 = stor brandrisk
  5 = mycket stor brandrisk
  5 E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT

Vid brandriskprognos 4, 5 och 5 E råder eldningsförbud i Strömstads kommun. 

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser, genom dessa kan du få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte.

Brandriskprognoser finns även på SMHI:slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats.

När eldningsförbud råder

Vid förbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i grillar som är uppställda i trädgårdar samt iordningställda grillplatser på marken t ex murade, grävda och avskärmade platser.

Inom tätort

Eldning inom tätorterna Strömstad och Skee är inte tillåtet.

Utanför tätort

Eldning är generellt tillåtet under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

Restriktioner

Eldning av större bål efter mörkrets inbrott bör inte ske. Lägereldar i mindre omfattning omfattas inte av detta. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet av miljö- och hälsoskyddsskäl.

Tänk på säkerheten

Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken efter som brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske i stark vind eller när markvegetationen är torr.Elda aldrig så gnistor eller rök sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

Släckutrustning ska alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, vattenkanna och lövräfsa är exempel på lämplig släckutrustning. Tänk på att släckutrustning ska finnas till hands även eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas vid släckning av lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material, dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.Använd aldrig bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, vilket innebär en stor risk för skador.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

 • gräseldning 25 meter
 • eldning i mindre omfattning (ca 1-2 kvm) 15 meter
 • eldning i större omfattning 50 meter
 • påsk och valborgsmässoeldar 50 meter.

Här kan du läsa föreskrift om eldningsförbudPDF (pdf, 24.8 kB) (pdf, 24.8 kB).

kontakt

Räddningstjänstens jourhavande insatsledare: Strömstad: Telefon 0526-191 12  

Information om eldningsförbud i Strömstads, Tanums och Sotenäs kommuner:

Ring 0525-18 211, telefonsvarare

Brandriskprognos hittar du på MSB:s webbplats(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-06-01, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Rolf Olausson