Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Aktuellt
Navigering
  
Biblioteket
Navigering
  
Bidrag
Navigering
  
Bio i Strömstad
Navigering
  
Evenemang
Navigering
  
Fritid och idrott
Navigering
  
Föreningar
Navigering
  
Föreningsregister
Navigering
  
Kultur/fritidsbidrag
Navigering
  
Aktivitetsbidrag
Navigering
  
Arrangörsbidrag
Navigering
  
Grundbidrag
Navigering
  
Startbidrag
Navigering
  
Kommunen
Navigering
  
Konsterna
Navigering
  
Konsthallen Lokstallet
Navigering
  
Kulturarvet
Navigering
  
Länkar
Navigering
  
Politiska mål
Navigering
  
Prenumeration
Navigering
  
Strömstads Akademi
Navigering
  
Strömstads Museum
Navigering
  
Tyck till

Kultur- och fritidsbidrag

Formulär (för att underlätta för dig som sökande kan du nu fylla i nedanstående formulär och sedan direkt skicka in till kommunens registrator)

Anläggningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i idrottshallar

Bidrag till arrangemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grund- och aktivitetsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlingslokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningstider

Ansökan om anläggningsbidrag, bidrag till studieförbund och samlingslokaler skall inlämnas till kommunen senast den 15 februari vart år.
Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag skall inlämnas senast den 31 maj vart år.
Ansökan om bidrag till arrangemang och nystartade föreningar kan inlämnas löpande under året; budgetmedlen brukar dock bli fullt utnyttjade varför det rekommenderas att ansökningar inges så tidigt under året som möjligt.

Allmänna grunder

Bidragsberättigad förening skall vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer, samt öppet ta ställning för demokratin.
Bidragsberättigad förening skall vara öppen för alla kommuninvånare.
Politiska föreningar, religiösa föreningar, ekonomiska föreningar, elevföreningar, stödföreningar (supporterföreningar m fl) och liknande har ej rätt till bidrag.
Bidragsberättigad förening måste föra en medlemsförteckning med namn, födelseår, adress samt uppgift om medlemsavgiften är erlagd.
Bidrag utgår endast för medlemmar bosatta i Strömstads kommun.
För att vara bidragsberättigad skall föreningen ha verksamhet som är ideell, ha organisatorisk fasthet, stadgar, medlemsmatrikel samt vald styrelse som ansvarar för verksamheten.
De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp.
Medlemmarna skall därför själva bidraga till föreningens ekonomi genom erläggande av skälig medlemsavgift.
Om föreningen upphör eller missbrukar bidraget kan kommunen kräva återbetalning av erhållna bidrag.
Bidragen utbetalas endast till föreningens post eller bankkonto.
Kommunstyrelsen fastställer en lägsta medlemsavgift för förening som vill erhålla bidrag, för närvarande 50.-/medlem och år.
För att räknas som bidragsberättigad medlem skall medlemmen vara individuellt ansluten och upptagen i föreningens medlemsförteckning.
Förening, som mottager bidrag, godkänner samtidigt att kommunen har rätt att granska föreningens räkenskaper och övrig förvaltning.
Bidrag och bidragsvillkor enligt dessa regler ersätter alla tidigare gällande.
Bidragsberättigad organisation uppmanas att genom informationsaktiviteter till sina medlemmar medverka till att minska skadeverkningarna som kan uppstå genom bruk av alkohol, narkotika och tobak. Vidare förutsättes att informationen ges om värdet av rätt kost för att uppnå goda träningsresultat och förebygga sjukdomar.

Externa länkar
Kontaktinformation
Kultur och Informationschef
Jan Palmblad
452 80 Strömstad
Tel 0526-193 19, fax 0526-191 10
kulturfritid@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2013-04-25  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter