HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Starta och driva företag i Strömstad

Vy över gästhamnen

Det lokala näringslivet i Strömstad kännetecknas av småskalighet och kreativitet. Många företag har koppling till besöksnäring och gränshandel.

Kommuncenter - en väg in för företagare.
Här kan du boka tid för rådgivning om lokaler, tillstånd, upphandling med mera i Strömstads kommun.

Önskar du att vi kommer och besöker ditt företag?
Kontakta kommundirektör mats.brocker@stromstad.se.

Läs mer om stöd till näringslivet under fliken Rådgivning och stöd.

KONTAKT

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):
Kommuncenter,
0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef,
0526 - 191 54, kristin.ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526 - 190 10, mats.brocker@stromstad.se

Övriga frågor, näringsliv:
Åsa Massleberg, turistchef, 0526 - 190 30, asa.massleberg@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-03-12, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Hans Friberg