HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Näringslivet och näringslivsklimatet

Flera olika undersökningar beskriver företagens utveckling och uppfattning i Sveriges kommuner.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom mätningen ”Insikt” som bedömer servicen i kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen baseras på utlåtanden från företag som haft ett ärende med kommunen.

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv gör parallellt varje år en undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Varje år presenteras också Nyföretagarbarometern som mäter antalet nystartade företag i kommunerna, och Årets företagarkommun som rankar kommunerna utifrån företagens tillväxt.

Insikt – en servicemätning

Insikt mäter företagens upplevelser av kommunens service i sin myndighetsutövning. Undersökningen genomförs av SKL. De myndighetsområden som omfattas är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I 2015 års rapport får Strömstad värde för ”nöjd-kund-index” (NKI-värde) på 60. År 2013, när undersökningen gjordes senast, var NKI-värdet 67. Svarsfrekvensen för Strömstads del år 2015 är enligt SKL betydligt lägre än på nationell nivå (48 % jämfört med 58,7 %).

Resultatet för 2015 visar på varierande NKI-värden för de fyra myndighetsområden där antalet svar är tillräckliga för att NKI-värden ska kunna redovisas. Högst NKI får miljö- och hälsoskydd (67), medan bygglov får lägst (45). Området markupplåtelser har förbättrats med hela 27 enheter jämfört med 2013. Ingen mätning har gjorts på området ”brandtillsyn” pga för få svarande i undersökningen.

Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är tillgänglighet (67). Minst nöjda är man med effektivitet som får betyget (57). De områden som man rankar som viktigast är bemötande, effektivitet och kompetens.

Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årets företagarkommun

Strömstads företag går bra, kommunen har flera år i rad hamnat högt i undersökningen Årets Företagarkommun, som görs av branschorganisationen Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklas bäst. I Årets Företagarkommun vill man belysa vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt. Det skiljer undersökningen från andra studier där fokus ofta ligger på vad politiken åstadkommer för företagen.

Nyföretagarbarometern

NyföregarCentrum tar varje år fram den så kallade Nyföretagarbarometern som rankar nyföretagandet i Sveriges kommuner.

Strömstad tillhör de kommuner i landet där det startas flest nya företag. 2016 startades 111 nya företag, det placerar Strömstad på 14e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket sett till antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Nyföretagarbarometern tas fram i av NyföretagarCentrum Sverige i samarbete med Bolagsverket.

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

I branschorganisationen Svenskt Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet 2016 faller Strömstad åtta placeringar.

Glädjande är att företagen är mer positiva till den service som erbjuds jämfört med föregående år. Man är också betydligt mer nöjd med konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen och hur företagarna uppfattar tele- och it-nätet i kommunen.

Undersökningen görs av branschorganisationen Svenskt Näringsliv. Strömstads kommun rankas som nummer 187 i undersökningen.

Läs mer om rankingen 2016 på Svenskt Näringslivs webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kontakt

Näringslivsutvecklare
Hans Friberg
Strömstads kommun
0526-191 69
072-145 35 20
hans.friberg@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-23, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Hans Friberg