HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Stöd och rådgivning till dig som företagare

Är du företagare i Strömstad eller har du tankar på att starta eget? Funderar du på att flytta ditt företag till Strömstad? Vår näringslivsutvecklare kan lotsa dig rätt. Det finns dessutom en rad organisationer som gärna hjälper dig som har entreprenörstankar.

Kommuncenter

Välkommen till Kommuncenter - en väg in för företagare. Här kan du boka tid för rådgivning om lokaler, tillstånd, upphandling med mera i Strömstads kommun.

Önskar du att vi kommer och besöker ditt företag?
Kontakta kommundirektör mats.brocker@stromstad.se.

 

Här ger vi tips på organisationer som kan hjälpa dig vidare:

Almi Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi erbjuder finansiering och rådgivning.

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanför arbetsgivare och arbetstagare samt informerar om olika arbetsmarknadspolitiska stödmöjligheter.

Connect Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CONNECT är en ideell och oberoende organisation som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital.

Coompanionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du starta ett kooperativt företag kan du få rådgivning genom Coompanion.

Entreprenörsarenanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Entreprenörsarenan Bohuslän är en ideell förening som arbetar inom Fyrbodal för att stärka och utveckla företagandet. Jobbar bland annat med analys av affärsmöjligheter, rådgiving och nätverksbygge.

Business Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdraget är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats.

Företagarna i Strömstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalförening av Företagarnas riksorganisation. Företräder strömstadsföretagare i olika sammanhang samt utvecklar nätverk och samarbeten.

Grensetjänsten Norge-Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grensetjänsten är en informationstjänst som ger generell sammansatt information som sträcker sig över gränsen mellan Norge och Sverige.

Innovatumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innovatum teknikpark i Trollhättan är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet. Inkubatorn erbjuder rådgivning, nätverkande och plattformsbyggen.

IUC Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IUC Väst är ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Genom samarbetspartners kan de erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden och verka för en större samverkan mellan företag i regionen.

Livsmedelsföretagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsföretagen är en branschorganisation för livsmedelsföretag. Här finns utförlig information för dig som funderar på att starta ett livsmedelsföretag.

Miljöbronlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbron fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen genom att förmedla projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och behandlar allt ifrån miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi och produktutveckling.

Norska-Svenska Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige. Genom att erbjuda arenor och mötesplatser för beslutsfattare i näringslivet, öka kunskapen om näringslivsstrukturerna i grannlandet och skapa positiva nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse för samarbete över gränsen.

NyföretagarCentrum Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ger dig kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag. Inbjuder till företagarträffar och erbjuder olika slags information och service för nya företagare.

Position Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Position Väst är en tillväxtzon mellan Göteborgs- och Osloregionerna där det finns gott om spelrum för nya affärer. Här samarbetar 18 kommuner för att utveckla näringslivet.

Regionalt bidrag till företagsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med stödet "Regionalt bidrag till företagsutveckling" är att främja investeringar, öka sysselsättning och tillväxt. Stödet kan ges inom geografiskt avgränsade landsbygds-, glesbygds- och skärgårdsområden

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Skatteverkets webbsida finns omfattande information om regler för företagande. Skatteverket anordnar också regelbundet informationsträffar om bland annat skatter, avgifter. bokföring och deklaration.

Strömstad Köpmannaförening

Strömstad Köpmannaförening är en ideell sammanslutning av näringsidkare och företag i och omkring Strömstad. Föreningen startade redan 1909 och medlemsantalet ligger nu omkring 100. Föreningens syfte är att värna om och utveckla Strömstad som turist- och handelsstad för både besökare och fastboende.

Styrelseakademien Fyrbodallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete och arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du information, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter. Du kan skapa en affärsplan och registrera enskild näringsverksamhet.

KONTAKT

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):
Kommuncenter,
0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef,
0526 - 191 54, kristin.ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526 - 190 10, mats.brocker@stromstad.se

Övriga frågor, näringsliv:
Åsa Massleberg, turistchef, 0526 - 190 30, asa.massleberg@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-12-17, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Hans Friberg