HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Arbetsmarknad

Söker du jobb är dina förutsättningar att hitta sysselsättning goda i Strömstad. Tillsammans med norska regionen Östfold på andra sidan riksgränsen bildar vi en gränsöverskridande arbetsmarknad .

Arbetslösheten har under det senaste decenniet varit markant lägre i Strömstad än i övriga Västra Götalandsregionen och riket.

En viktig faktor är handelns och besöksnäringens expansion. En annan är arbetspendlingens utveckling. Arbetsmarknaden i Strömstad stäcker sig långt utanför kommungränsen och bortom både en nationsgräns och EU-gräns.

Nästan 4 700 av Strömstads kommuninvånare bor och arbetar i kommunen medan 1 300 av kommuninvånarna pendlar ut ur kommunen. Av dessa pendlar 600 till andra svenska kommuner, resterande 700 personer pendlar över gränsen in i Norge. 12 procent av kommunens arbetskraft arbetar i Norge, 10 procent i andra svenska kommuner.

Drygt 1400 personer från andra kommuner pendlar in till Strömstads kommun för att arbeta, cirka 300 personer från Norge och drygt 1100 personer från Sverige.

KONTAKT

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):
Kommuncenter,
0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef,
0526 - 191 54, kristin.ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526 - 190 10, mats.brocker@stromstad.se

Övriga frågor, näringsliv:
Åsa Massleberg, turistchef, 0526 - 190 30, asa.massleberg@stromstad.se

Personalavdelningen
Personalchef
Karin Mellberg Jansson
0526-194 82
karin.mellbergjansson@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-11-06, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Hans Friberg