MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

Kultur

MENY

Kulturhuset Skagerack

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden från slutet av 1800-talet har under 2017 varsamt renoveras för att fungera som ett kulturhus för både vardagsaktiviteter och större kulturevenemang. I mars 2018 invigdes det nya kulturhuset i samband med Winter Word Festival.

Verksamhetsidé

”Kulturhuset Skagerack ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena för sina verksamheter”

Kulturhuset ska vara:

  • en mötesplats för barn, unga och vuxna
  • en plats där möten mellan människor står i fokus
  • en plats där det ges möjligheter att uppleva och att utvecklas
  • en arena för både vardagsaktiviteter och evenemang
  • öppet för både föreningsliv samt kommersiella aktörer
  • inbjuda till samarbete och bidra till samverkan mellan generationer, vara integrationsöverbyggande och tillgängligt för alla
  • en plats där kommunens besökare och invånare känner sig välkomna och där man gemensamt tar ansvar för att fylla huset med verksamheter.

Hur fyller vi kulturhuset med spännande verksamheter?

”Kulturhuset ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena för sina verksamheter”.

Kommunens roll som ägare av lokalerna är att skapa goda förutsättningar för ett gott nyttjande av kulturhusets lokaler. För att detta ska uppnås är det viktigt att det är enkelt att använda kulturhuset för en rad ändamål, att lokalerna är ändamålsenliga och att bokningsförfarandet är smidigt. I kulturhuset finns en rad mindre mötesrum och större samlingssalar med viss möblering och teknik. Samtliga lokaler i kulturhuset går att hyra.

Barnteater, författarfrukost, dans, utställningar och föreläsningar, föreningsmöten såväl som konserter är evenemang som lämpar sig väl i kulturhusets lokaler. För att uppmuntra kulturlivet och föreningar att använda kulturhuset för sina verksamheter så är lokalhyrorna kraftigt subventionerade av kommunen för föreningsverksamhet.

Delar av verksamheterna i kulturhuset ska riktas direkt till ungdomar genom att kommunens fritidsgård finns på plats i lokalerna. När inte fritidsgårdens lokaler nyttjas går dessa också att hyras för andra ändamål.

Programsamråd

Strömstads kommun ansvarar för lokalerna och ska ombesörja att det ges förutsättningar för ett gott nyttjande av kulturhusets lokaler. Det har upprättats ett programsamråd med representanter från föreningsliv och kommun. Programsamrådets uppgift är att gemensamt diskutera möjliga program för varje säsong så att kulturhuset fylls av ett brett utbud av aktiviteter. Genom att förlägga fritidsgården till kulturhuset skapas förutsättningar för at barn och unga i högre utsträckning kan uppmuntras till deltagande i kulturprojekt. Ett mål med detta är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att påverka kulturutbudet.

Fortsatt utveckling av huset och dess verksamheter

Kulturhusets första år verksamhetsår i den nya organisationen (2018) får utgöra något av ett prövoår där man kontinuerligt följer upp bokningsintresset och ser till att både föreningsliv och kulturaktörer får ta del av kulturhusets arenor.

Vi tar till vara på de önskemål om fortsatt utveckling av såväl verksamheter som i och utanför lokalerna (teknik, möbler etc) vilket också kommer att få följas upp och utifrån ekonomiska förutsättningar prioriteras och åtgärdas. Det pågår en planering för utveckling av markområden runt hamnpromenaden och stadsparken utanför kulturhuset, inom ramen för kommunens arbete med fördjupad översiktsplan Strömstad. Detta kommer att leda till att kulturhuset införlivas än mer i den omgivande stadsbilden och utemiljöerna.

 

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: 2018-11-13 av Tove Meyer