MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

MENY

Aktiviteter på fritidsgården.

Fritidsgården - INFORMATION & ÖPPETTIDER

Kom till fritidsgården och spela biljard, pingis, besök vårt e-sportrum, spela sällskapsspel, se på film eller var med på någon av alla våra spännande kurser. Fritidsgården är en plats för dig som ungdom, där du kan slappna av efter skolan och träffa vänner, nya som gamla. Under öppettiderna finns det alltid fritidsledare på plats.

Läs mer om aktiviteterna under höst 2020 här!

Under Coronapandemin är fritidsgården öppen för dig som är 16 år eller yngre

Coronapandemin har drabbat oss alla på olika sätt och nu är det ungdomarna som får vara med och ta ansvar. Nya restriktioner gör att vi behöver tänka om och därmed ändra vår målgrupp. Tyvärr kommer vi behöva stänga fritidsgårdens dörrar för alla som är 16 år eller äldre. Däremot kommer vi öppna dörrarna till en digital fritidsgård, där alla ungdomar är välkomna!

Vi kommer använda oss av Discord som är ett smidigt sätt att hålla kontakten och det är gratis. Det du som ungdom behöver göra är att ladda ner en app till din telefon, eller så går det att göra via dator. Du behöver då skapa ett konto och sedan följa länken för att hitta fritidsgårdens officiella discord. https://discord.gg/7nUzNTtXfplänk till annan webbplats


Fritidsgården följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd och det ska även de som besöker fritidsgården göra, såväl ungdomar som andra besökare i Kulturhuset. Det finns information utplacerad i lokalen så att alla kan följa de rutiner vi har.

Verksamheten

Fritidsgårdsverksamheten bygger på ett verksamhetsorienterat tänk och inte lokalorienterat. Det innebär att verksamheten skall vara där den behövs eller har bäst förutsättningar för att genomföras.

Främjande förhållningssätt, vilket innebär att man tar positiva egenskaper och försöker förmera dessa.

Verksamheten skall vara en skolning i demokratiprocessen vilket innebär att inom fritidsgårdsverksamheten är unga medskapande och producerande av sin egen fritid med stöttning från personal. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och grupp­verksamheter formas och planeras efter ungdomars egna önskemål och behov.

Det är viktigt att vi har hela spektrat av barn och ungdomar alltifrån verksamhetsgrenar ( kultur – idrott-motor-musik –esport osv) och till olika socialklasser och mognadsstadier. Vi ska attrahera alla ungdomar.

Målgrupper

Prioriterad målgrupp är högstadie- och gymnasieungdomar.

Demokratifrågor

Verksamheten skall vara en skolning i demokratiprocessen.

Mötesplatser

Här behöver fritidsgården arbeta både med fysiska och virtuella miljöer.

ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spelmissbruk)

Här är vi en del i pusslet kring våra barn och unga för att skapa en bra livsmiljö.

Verksamhetsinriktning

Musik, motor, spontanidrott, öppen verksamhet, kulturverksamhet, e-sport, skate. Viktigt att vi har en så komplett uppsättning som möjligt och som hela tiden förändrar sig efter efterfrågan.

Samverkan

Vi måste arbeta med den lilla kommunens fördel att vara en kugge tillsammans med skola, sociala, föreningsliv. Just nu pågår ett projekt (Stärkta Bibliotek) i Strömstad, som ska väcka lust hos unga att läsa, berätta och skapa. Projektet genomförs av biblioteket ihop med fritidsgården. Stärkta Bibliotek kan förstärka de aktiviteter som redan pågår och bidra med fler. 

Kom till fritidsgården och spela biljard, pingis, sällskapsspel, se på film eller vad som än passar dig. Fritidsgården är en plats för dig som ungdom, där du kan slappna av efter skolan och träffa vänner, nya som gamla. Under öppettiderna finns det alltid fritidsledare på plats.

Fritidsgården hittar du mitt i centrum, i kulturhuset.

Öppettider

Fritidsgården är stängd till och med den 24 januari.

Kontakt

Föreståndare
Jan-Vidar Seljegren
0526-195 76
janvidar.seljegren@stromstad.se

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: av Maria Alfredsson