Allvarligt smittläge regionalt – Strömstad tar sin del av ansvaret

Strömstads kommun har beslutat om åtgärder för minskad smittspridning lokalt. I Västra Götaland gäller sedan den 17 februari skärpta regional rekommendationer. Alla behöver ta strikt eget ansvar. Begränsa kontakterna och följ gällande råd och rekommendationer, det krävs för att bryta utvecklingen!

HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Lära för livet – alla ska lyckas i skolan

År 2030 är den barnomsorg och utbildning vi erbjuder fortsatt en viktig tillväxtfaktor. Allt fler väljer att bo i Strömstad för att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor och en bra utbildning.

Individen står i centrum, det finns förutsättningar för alla att lyckas i skolan. Alla elever når kunskapsmålen. Vi har integrerat barnperspektivet i alla verksamheter och erbjuder en likvärdig och inkluderande skola och förskola.

Skolan har en tydlig profil mot hållbar utveckling. Biblioteksverksamheten, skolbiblioteken inkluderat, bidrar till folkbildning och understödjer distansundervisning.

Digitaliseringen har gjort det möjligt att erbjuda mer specialiserade gymnasie- och vuxenutbildningar. Vi erbjuder utbildningar och kompetens som efterfrågas av näringslivet.

Långsiktiga mål

  • 2030 är Strömstad en förebild inom utbildning
Illustration där det står Lära för livet.
Barn som tittar i en lup.

Lära för livet – alla ska lyckas i skolan

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck