HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Det goda livet – hela livet

År 2030 finns ett bra och varierat utbud av stöd och service för alla åldersgrupper. Det känns tryggt att leva i hela Strömstads kommun.

Meningsfulla livssammanhang, satsningar på folkhälsa och möjligheter till en aktiv fritid förebygger behovet av stöd och omsorg. Insatser för sysselsättning och mer delaktiga medborgare lägger grunden för trygghet, jämlik hälsa och välbefinnande liksom för ett värdigt åldrande. Natur- och kulturupplevelser är viktiga inslag för god livskvalitet. Olika former av boende erbjuds, gärna i områden där åldersintegrerade miljöer skapas.

Satsningar på inkludering av medborgare med utländsk bakgrund har berikat lokalsamhället. Entreprenörer och ett mångkulturellt föreningsliv breddar serviceutbudet. De bidrar också till ökad sammanhållning och en meningsfull fritid för alla.

Långsiktiga mål

  • 2030 upplever Strömstads invånare livskvalitet och trygghet genom jämställd och jämlik tillgång till vård, omsorg, service och aktiv fritid.
  • 2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling – AGENDA 2030
Illustration där det står Det goda livet.
Äldre kvinna som spelar minigolf.

Det goda livet - hela livet

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck