HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Stiftelser och fonder

Du som medborgare i Strömstads kommun kan söka stipendier och bidrag ur olika stiftelser som kommunen förvaltar.

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Fonder förvaltade av Kommunstyrelsen

Ansökningar till stiftelser förvaltade av KS prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Stiftelsen Abraham Holmgrens och hans kära maka Constance Charlotte Cavallius rådhus-fond (org.nr. 855900-5916)

Stiftelsens ändamål är att genom avkastning av stiftelsens medel till del täcka underhållskostnader av Strömstads stadshus samt genom hyresintäkter dela ut medel till "nyttigt ändamål inom Strömstads samhälle".

Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond (org.nr. 855900-5908)

Stiftelsens ändamål är att genom stiftelsens "disponibla avkastning delas ut med hälften till Ragnar och Julia Stålhanes fond till förmån för Pauvres Honteux i Strömstad och med hälften till behövande personer i Strömstads kommun".

Både organisationer och enskilda kan söka medel ur fonden.

Kontaktperson: Lars-Erik Hansson

Stiftelsen Std Vette Härads barnkolonifond (org.nr. 855900-6161)

Stiftelsens ändamål är "att stödja all ideell verksamhet bland barn och ungdom under 15 år, oberoende av politiska-, religiösa- eller andra åsikter".

Kontaktperson: Lars-Erik Hansson

Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne (org.nr. 855900-6179)

Stiftelsens ändamål är "att dess avkastning skall användas för trivsel, trevnad och prydnad inom åldringsvården i Strömstad".

Kontaktperson: Lars-Erik Hansson

Stiftelsen J E Johanssons fond (org.nr. 855900-6195)

Stiftelsens ändamål är "att avkastningen årligen skall utdelas till en välskött idrottssammanslutning inom Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran".

Kontaktperson: Maria Kvarnbäck

Stiftelsen Vera Nothins minne (org.nr. 855900-6187)

Stiftelsens ändamål är "att med avkastningen av överlämnat kapital främja behövande barns vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta".

Förvaltas av egen styrelse. Kontaktperson: Lars-Erik Hansson

Fonder förvaltade av Socialnämnden

Ansökningar till stiftelser förvaltade av Socialnämnden prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux (org.nr. 855900-2764)

Stiftelsen ändamål är "att den årliga avkastningen skall delas ut till boendekostnader för behövande inom Strömstads kommun med företräde för änkor och ogifta kvinnor".

Kontaktperson Mona Back-Åsberg.

Stiftelsen Gunvor Larssons fond (org.nr. 855900-6260)

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till trivselhöjande åtgärder för patienter och personal på kommunens äldreboende.

Kontaktperson Mona Back-Åsberg.

Stiftelsen för äldreboende (org.nr. 854600-9633)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att skapa trivsel och trevnad för kommunens äldreboende.

Kontaktperson Mona Back-Åsberg.

Stiftelsen för behövande (org.nr. 854600-9658)

Stiftelsens är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Målgruppen för utdelning är personer bosatta i Strömstads kommun som befinner sig i en ekonomisk svår situation, där personer i alla åldrar kan vara aktuella.

Kontaktperson Mona Back-Åsberg.

Stiftelsen Oleana Karlssons fond (org.nr. 855900-6278)

Stiftelsens ändamål är att skapa trevnad och rekreation vid Skee ålderdomshem.

Kontaktperson Mona Back-Åsberg.

Fonder förvaltade av Barn- och utbildningsnämnden

Ansökningar till stiftelser förvaltade av Barn- och utbildningsnämnden  prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Stiftelsen Dahlgrenska fonden (org.nr. 855900-6203)

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela ut medel "till inköp av skolböcker för flitiga och fattiga skolbarn samt till premier vid årsexamen".

Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Slöjd o syskolefonden (org.nr. 855900-6211)

Stiftelsens ändamål är "att av den årliga avkastningen understödja syskolan eller slöjdskolan för flickor".

Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Lions jubileumsgåva (org.nr. 855900-6229)

Stiftelsens ändamål är "att den årliga avkastningen skall delas ut till en elev i grundskolans högsta klass, som visat goda anlag inom endera konst, litteratur, musik eller annan konstart".

Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Gurli Jacobssons fond (org.nr. 855900-6237)

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "elev i avgångsklassen för visat intresse för tyska språket".

Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Kosterfonden (org.nr. 855900-6245)

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall "användas till premier eller stipendier åt skolbarn, hemmahörande på Kosteröarna, däri inbegripet Ramsö och Moholmen".

Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Std:s grundskolas samfond nr.1 (org.nr. 855900-6252)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att avkastningen används till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen.

Kontaktperson Nicklas Faritzon.

KONTAKT

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Socialnämnden
Mona Back-Åsberg
mona.back-asberg@stromstad.se

Barn- och utbildningsnämnden
Niclas Faritzon
niklas.faritzon@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-10-10, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck