HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Medborgarlöften 2017

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna?

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomfördes årligen en gemensam trygghetsenkät.

Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som gjorts inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar.
Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Polisen och Strömstad kommun lovar nu åtgärder i ett gemensamt medborgarlöfte för 2017.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten

  • förebygga brott

  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften för 2017

  • Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete.

  • Polisen ska HotSpot*-patrullera platser som invånarna upplever som otrygga, samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår löpande med information om otrygga platser och områden. Kommunen och polisen genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017.

    - Vi kommer att patrullera bland annat i centrala Strömstad, där har vi haft en del rån och överfall, säger Sara Olsson.

  • Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt trafikbeteende. Fokus blir på de platser som invånarna pekat ut som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

* Hot spots är platser som är identifierade som mer otrygga än andra.

I samverkansavtalet mellan polis och kommun finns även ett åläggande att ta fram en åtgärdsplan för det gemensamma arbetet med brottsförebyggande arbete.

Åtgärdsplan

I åtgärdsplanen ska konkreta mål formuleras som bygger på den kartläggning som gjorts. Målen ska resultera i aktiviteter som ska genomföras under kommande år. Åtgärdsplanen arbetas fram av en arbetsgrupp och antas av Brottsförebyggande råd samt Kommunstyrelse. Åtgärdsplanen ska följas upp och redovisas i början av nästkommande år.

Länk till åtgärdsplan 2017PDF (pdf, 220.9 kB)

Arbetet med åtagandeplanen startar nu

I åtagandeplanen ska konkreta mål formuleras som bygger på den kartläggning som gjorts. Målen ska resultera i aktiviteter som ska genomföras under kommande år.
Åtagandeplanen för 2017 arbetas fram av en arbetsgrupp och kommer sedan att antas av Brottsförebyggande råd samt Kommunstyrelse.
Åtagandeplanen för 2017 ska följas upp och redovisas i början av nästkommande år.

 

FRÅGOR, VÄND DIG TILL:

Sara Olsson
Kommunpolis
Polismyndigheten
010-56 521 92
sara-m.olsson@polisen.se

Håkan Baatz
Säkerhetssamordnare
Strömstads kommun
0526-191 03
070-514 75 04 hakan.baatz@stromstad.se

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
Strömstads kommun
0526-19121
terese.lomgard@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-12-21, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck