HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Folkhälsa, tillgänglighet och jämställdhet

Strömstad ska vara en kommun för alla. Det ska vara ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Strömstads kommun ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett förutsättningar och bakgrund.

När du kommer till äldreboendet, idrottshallen, skolan eller någon annan av kommunens verksamheter ska du bli värdigt bemött och få en god och likvärdig service oavsett vem du är. Det ska inte spela någon roll vad du har för kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck.

Det finns ett nära samband mellan jämlikhet, delaktighet, social trygghet och tillgänglighet å ena sidan och en bra folkhälsa och välfärdsutveckling å den andra. I Strömstads kommun finns det ett folkhälsoråd vars roll är att driva på utvecklingen mot det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

Människor mår bättre i ett samhälle som är tryggt och där gator, badplatser och byggnader är tillgängliga. Människor mår bättre i ett samhälle där alla barn ges möjlighet att gå ur skolan med godkända betyg och där barnomsorgen är måna om att alla vårdnadshavare i en familj får möjlighet till samma delaktighet i sina barns skolgång.

kontakt

Folkhälsostrateg
Terése Lomgård
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

länkar och information

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-12-16, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Terése Lomgård