HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval

Var kommer pengarna ifrån?

Strömstad kommuns totala intäkter 2015 var 899 miljoner kronor. Här är skattemedel den enskilt största posten bland intäkterna. Skattemedlen används för att ge bra kommunal service till invånarna.

Med kommunal service avses till exempel förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, gatuunderhåll, gång- och cykelbanor samt vatten och avlopp.

Skatteintäkter

Den största inkomstkällan är kommunalskatten som står för 53,6 procent av intäkterna eller drygt 482 miljoner kronor.

Statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

17,3 procent eller cirka 157 miljoner kronor av kommunens intäkter är statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet innebär att alla kommuner ges samma ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheter inom exempelvis skola, vård och omsorg. Detta oberoende av kommunens inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader. Systemet innebär därmed att en del kommuner får bidrag medan andra kommuner får betala avgifter.

Verksamhetens intäkter

29 procent av kommunens intäkter, närmare 258 miljoner kronor, är avgifter och taxor från olika tjänster. Exempel är avgifter och taxor för vatten, avlopp, renhållning, barnomsorg och äldreomsorg.

Finansnetto

Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna kallas finansnetto. 0,4 procent eller cirka 3,5 miljoner kronor av kommunens intäkter utgörs av finansnettot. En del av de finansiella intäkterna kommer från kommunens pensionsfond i form av ränteintäkter, utdelningar och avkastning.

kontakt

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-05-11, Bengt E Andersson

SIDANSVARIG: Bengt E Andersson