HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2016-11-03

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2016-11-03 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Ulrika Billme

3. Ungdomars drogvanor - information

Michael Olsson

4. Ekonomiskt utfall – information

5. Mål och budget för 2017 samt plan 2018 – 2020

6. Fastställande av sammanträdestider för år 2017

Ronny Andersson och Karolina Berggren

7. Bovall 1:3 - tillsynsärende/eventuellt olovligt byggande

Fredrik Werling

8. Strand 1:19 – strandskyddstillsyn

Karin Alexandersson

9. Dafter 1:3 - ansökan om strandskyddsdispens avseende brygga och vandringsled

10. Ramsö 1:40 - ansökan om strandskyddsdispens avseende friggebod

11. Öddö 2:107 - ansökan om strandskyddsdispens avseende brygga

Elin Solvang

12. Planprioritering

13. Del av Mällby 1:16 – planbesked

14. Rossö 2:146 – planbesked

15. Bygglov över disk

Jimmy Magnusson

16. Kebal 1:38 m fl – detaljplan

17. Kv Montören m fl, Västra Prästängen – detaljplan

Anna Wallblom

18. Mällby 1:17 – ansökan om förhandsbesked för enbostadshus

19. Rossö 2:267  - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus

Peter Buse

20. Brevik 1:41 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus

21. Torsken 7 - ansökan om bygglov för ombyggnad - ändring från kontorslokaler till bostäder – information

Rickard Augustsson

22. Kosters-Röd 1:11 - ansökan om bygglov för om/tillbyggnad och fasadändring för uthyrningsstugor

Marina Djakovic

23. Strand 1:64 – Tillsynsärende – installation av eldstad

Angela Sörensson

24. Naten 21 - ansökan om bygglov för inglasning av altan samt ny garageport

25. Rogstad 2:7 - ansökan om bygglov för anläggning för husbilsuppställning med tillhörande servicebyggnader

26. Delegations- och anmälningsärenden

27. Övriga ärenden

Strömstad 2016-10-26

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Christer Almén (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Rolf Olausson, räddningschef, Räddningstjänsten

191 01

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, Plan- och byggchef, Plan- och byggavd

194 77

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

194 69u

Anna Wallblom, miljöplanerare, Plan- och byggavd

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavd

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

193 96

Rickard Augustsson, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

194 25

Marina Djakovic, byggnadsingenjör, Plan- och byggavd

195 89

Angela Sörensson, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

194 62

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-10-27, Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Ulla Hedlund