HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vatten- och avloppsnätet byts ut längs Skogsvägen

Med start 29 april 2019 kommer Strömstads kommun byta ut vatten- och avloppsnätet längs med Skogsvägen. Arbetet kommer delas upp i två etapper.

Etapper

  • Etapp 1 mellan Skogsvägen 1-10 beräknas klart i slutet av juni
  • Etapp 2 mellan Skogsvägen 11-20 beräknas påbörjas i mitten på augusti

Påverkan i närliggande områden - Rödshöjden

För att kunna byta vattenledningen, måste några huvudventiler stängas och vattnet tillförs från annat håll. Rödshöjden kan få sämre vattentryck under vecka 20 (13-17 maj). SMS är skickat till berörda fastigheter.

Trafik

Grävningsarbetet kommer medföra trafik, parkering – och dricksvattenstörningar.

  • Trafik till och från fastigheter tillåts i den utsträckning gatan är framkomlig.
  • Gatan stängs av för genomfart där grävning sker.
  • Biltrafik som hamnar innanför avspärrningen henvisas via gång- och cykelvägen till Stavgatan. Observerar att hastigheten på gångvägen är max 10 km/h.
  • Under sommaruppehållet öppnas gatan för biltrafik som vanligt.
  • Parkeringsmöjligheten blir begränsad under byggtiden.
  • Gående lämnas passage.

Arbetsområdet

Bilden visar det berörda området längs den röda linjen och tillfällig bilväg längs den gröna linjen.

Tillfälligt vatten

En tillfällig vattenslang kommer att dras fram till varje fastighet under byggtiden. Kortare störningar i vattenförsörjningen kommer att ske i samband med vattenomkopplingen.

Vi kommer att ta kontakt med varje fastighetsägare när det är aktuellt för omkoppling.

Missfärgat vatten

Upptäcks missfärgat vatten under arbetets gång, spola tills klart vatten återkommer.

Gamla ledningar

Ledningsbytet görs för att avloppsledningen är gammal och har sprickor. Dricksvattenledningen byts för att säkra upp vattenkvaliteten, hygien och miljö.

Återställning efter grävningsarbetet

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Före asfaltering kan påbörjas måste sand och grus sätta sig ordentligt så att underlaget blir så hårt som möjligt, brukar ta drygt en månad. Faktorer som vädret avgör också, är det för kalt går det inte att asfaltera.

Har du frågor?

Kontakta personal på plats eller administrationen under ordinarie arbetstid på telefon 0526-196 20 va@stromstad.se

Vid driftproblem utanför ordinarie arbetstid ring vår jour på telefon 0526-191 50.

Tack för samarbetet

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.


Vi reserverar oss för eventuella ändringar under byggnadsperioden. Ändringar kan ske med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-05-13, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson