HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vatten- och avloppsnätet byts ut längs Norra Bergsgatan

Med start 30 oktober 2018 kommer Strömstads kommun byta ut delar av vatten- och avloppsnätet längs med Norra Bergsgatan. Arbetet väntas ta ca 2-2,5 månader. 

Vatten- och avloppsledningarna är gamla och bytts ut för att säkra vattenkvaliteten, hygien och miljö.

Grävningsarbetet kommer medföra trafik – och dricksvattenstörningar. Parkeringsmöjligheten blir periodvis begränsat.

Arbetsområdet

Bilden visar det berörda området längs den blå ritade linjen.

Trafik

Trafik till och från fastigheter tillåts i den utsträckning gatan är framkomlig.

Vägen stängs av under olika perioder, datum och information publiceras fortlöpande. Se höger sida "uppdaterad information om projektets status".

Tillfälligt vatten

En tillfällig vattenslang kommer att dras fram till varje fastighet under byggtiden. Kortare störningar i vattenförsörjningen kommer att ske i samband med vattenomkopplingen.

Vi kommer att ta kontakt med varje fastighetsägare när det är aktuellt för omkoppling.

Driftproblem

Upptäcks missfärgat vatten under arbetets gång, spola tills klart vatten återkommer.

Med reservation för eventuella ändringar under byggnadsperioden. Ändringar kan ske med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

Du kan ta kontakt med personal på plats eller administrationen under ordinarie arbetstid på telefon 0526-196 20. Vid driftproblem utanför ordinarie arbetstid ring vår jour på telefon 0526-191 50.

Återställning efter grävningsarbetet

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstad.

Kontakt

VA-kommunikatör Jeanette Andersson
0526-196 20 jeanette.andersson@stromstad.se

VA-ingenjör Conny Carlsson
0526-191 74 conny.carlsson@stromstad.se

Uppdaterad information om projektets status:

Vecka 4 - 2019

Grävningsarbetet och ledningsbytet beräknas vara färdigt under eller innan vecka 6. Återställning/asfaltering av vägen utförs av Skanska Asfalt Strömstad.

Vecka 50 - 2018

Vägen stängs för genomfart där grävning sker. Grävningen startar vid korsningen till Bergsliden och avslutas vid korsningen till Smedjegränd ca 18 januari. Vi försöker hålla en körbana öppen under kväll-/nattetid om möjligt.

Den röda linjen visar avstängningsområdet. Klicka för större bild.

Vecka 49

Måndag 3 december kommer vägen stängas för trafik från korsningen
Bergsliden och några meter upp Norra Bergsgatan. Efter ca en vecka kommer ett körfält hållas öppen efter arbetstid och periodvis under dagen när tillfälle ges.

Den röda linjen visar avstängningsområdet. Klicka för större bild.

Vecka 47

Tisdag 20 november kommer
vägen stängas för trafik från korsningen Norra Klevgatan framför
Stadshuset till korsningen upp Bergsliden bredvid Stadshuset.

Vecka 45

Tisdag 6 november - Vi
letar efter vattenledningen. Dokumentationen från den tiden ledningarna lades på 1930-talet saknas. Vi måste leta efter ledningarna men önskar inte gräva upp marken i onödan.

Onsdag 7 november - Nu är
aktuell ledning lokaliserad och nytt försök görs med att byta ledningen.
Driftstörningar i vattenförsörjningen kommer ske mellan kl. 11-16.

Vecka 44

Lokalisering av
avstängningsventiler. Några ventiler gick inte att stänga. Ny strategi
planeras. Störningar i dricksvattenförsörjningen tisdag, onsdag och torsdag. Hål är grävt upp vid korsningen till Smedjegränd.

Torsdag 1 november stängs vattnet av mellan 09:00 och ca 16:00 en vattentank står placerat vid Norra Bergsgatan 4D.

RubrikVecka 47

Tisdag 20 november kommer vägen stängas för trafik från korsningen Norra Klevgatan framför Stadshuset till korsningen upp Bergsliden bredvid Stadshuset. Planeras bli avstängd i ca 3 veckor fram till 11 december.

Se rödritade linjen på kartbilden.

Vecka 45

Tisdag 6 november - Vi letar efter vattenledningen. Dokumentationen från den tiden ledningarna lades på 1930-talet saknas. Vi måste leta efter ledningarna men önskar inte gräva upp marken i onödan.

Onsdag 7 november - Nu är aktuell ledning lokaliserad och nytt försök görs med att byta ledningen. Driftstörningar i vattenförsörjningen kommer ske mellan kl. 11-16.

Vecka 44

Lokalisering av avstängningsventiler. Några ventiler gick inte att stänga. Ny strategi planeras. Störningar i dricksvattenförsörjningen tisdag, onsdag och torsdag. Hål är grävt upp vid korsningen till Smedjegränd.

Torsdag 1 november stängs vattnet av mellan 09:00 och ca 16:00
en vattentank står placerat vid Norra Bergsgatan 4D.

Vi beklagar för de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

TextVecka 47

Tisdag 20 november kommer vägen stängas för trafik från korsningen Norra Klevgatan framför Stadshuset till korsningen upp Bergsliden bredvid Stadshuset. Planeras bli avstängd i ca 3 veckor fram till 11 december.

Se rödritade linjen på kartbilden.

Vecka 45

Tisdag 6 november - Vi letar efter vattenledningen. Dokumentationen från den tiden ledningarna lades på 1930-talet saknas. Vi måste leta efter ledningarna men önskar inte gräva upp marken i onödan.

Onsdag 7 november - Nu är aktuell ledning lokaliserad och nytt försök görs med att byta ledningen. Driftstörningar i vattenförsörjningen kommer ske mellan kl. 11-16.

Vecka 44

Lokalisering av avstängningsventiler. Några ventiler gick inte att stänga. Ny strategi planeras. Störningar i dricksvattenförsörjningen tisdag, onsdag och torsdag. Hål är grävt upp vid korsningen till Smedjegränd.

Torsdag 1 november stängs vattnet av mellan 09:00 och ca 16:00
en vattentank står placerat vid Norra Bergsgatan 4D.

Vi beklagar för de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.Jhjk

Vecka 47

Tisdag 20 november kommer
vägen stängas för trafik från korsningen Norra Klevgatan framför
Stadshuset till korsningen upp Bergsliden bredvid Stadshuset. Planeras bli
avstängd i ca 3 veckor fram till 11 december.

Se rödritade linjen på
kartbilden.

Vecka 45

Tisdag 6 november - Vi
letar efter vattenledningen. Dokumentationen från den tiden ledningarna lades
på 1930-talet saknas. Vi måste leta efter ledningarna men önskar inte gräva upp
marken i onödan.

Onsdag 7 november - Nu är
aktuell ledning lokaliserad och nytt försök görs med att byta ledningen.
Driftstörningar i vattenförsörjningen kommer ske mellan kl. 11-16.

Vecka 44

Lokalisering av
avstängningsventiler. Några ventiler gick inte att stänga. Ny strategi
planeras. Störningar i dricksvattenförsörjningen tisdag, onsdag och torsdag.
Hål är grävt upp vid korsningen till Smedjegränd.

Torsdag 1 november stängs
vattnet av mellan 09:00 och ca 16:00

en vattentank står placerat vid Norra Bergsgatan 4D.

Vi beklagar för de svårigheter som kan
uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.JKDHIFHISFHKCNOH

TextKHNFAKL,ZMCVAFJOÖQEOPFKV,CKÄÖPK

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-01-22, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson