HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vatten- och avloppsnätet byts ut längs Gymnasiegatan

Med start 4 februari 2019 kommer Strömstads kommun byta ut delar av vatten- och avloppsnätet längs med Gymnasiegatan. Arbetet väntas ta ca 1-1,5 månad.

Ledningsbytet görs för att delar av avloppsledningen har sprickor och det saknas ordentlig dagvattenhantering/avledning. Vi passar samtidigt på att byta ut dricksvattenledningen för att säkra upp vattenkvaliteten, hygien och miljö.

Grävningsarbetet kommer medföra trafik, parkering – och dricksvattenstörningar.

Arbetsområdet

Bilden visar det berörda området längs den röda linjen.

Trafik

Trafik till och från fastigheter tillåts i den utsträckning gatan är framkomlig. Gatan stängs av för genomfart där grävning sker.

Parkeringsmöjligheten blir begränsad under byggtiden.

Gående lämnas passage.

Tillfälligt vatten

En tillfällig vattenslang kommer att dras fram till varje fastighet under byggtiden. Kortare störningar i vattenförsörjningen kommer att ske i samband med vattenomkopplingen.

Vi kommer att ta kontakt med varje fastighetsägare när det är aktuellt för omkoppling.

Driftproblem

Upptäcks missfärgat vatten under arbetets gång, spola tills klart vatten återkommer.

Med reservation för eventuella ändringar under byggnadsperioden. Ändringar kan ske med kort varsel på grund av oförutsedda händelser.

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

Har du frågor kan du ta kontakt med personal på plats eller administrationen under ordinarie arbetstid på telefon 0526-196 20. Vid driftproblem utanför ordinarie arbetstid ring vår jour på telefon 0526-191 50.

Återställning efter grävningsarbetet

Arbetet med att återställa beläggning efter grävning i gata, väg, gångbana samt övriga hårdgjorda ytor utförs av Skanska Asfalt Strömstad.

Kontakt

VA-kommunikatör Jeanette Andersson
0526-196 20 jeanette.andersson@stromstad.se

VA-ingenjör Conny Carlsson
0526-191 74 conny.carlsson@stromstad.se


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-02-01, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson