HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Renspolning av dricksvattenledningar

Svapipe AB kommer på uppdrag av Strömstads kommun under oktober till december 2018 (veckorna 41-49) att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Centrum. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsområde

Bilden visar det berörda området inom den blå ritade linjen. Centrum delas upp i 26 etapper. Klicka för större bild.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten
i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det område
där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka
eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Även vattentrycket kan bli påverkad i perioder utanför spolningsområdet.

Vid behov tappa upp vatten i förväg till matlagning, toaletter m.m. Det är viktigt att hålla alla vattenkranar stängda under avstängningstiden. Rekommenderas att stänga huvudventilen där det är möjligt.

Efter avslutat arbete är det viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen närmast vattenmätaren för att få ut eventuell luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även
utanför det område där spolning pågår.

Här hittar du frågor och svar kring spolningsarbetet.

Arbete nattetid i vissa områden och provisoriskt vatten

Områden med fastigheter som bedriver verksamhet i form av matlagning, frisör, äldreboende, dagis, hotell etc. kommer information i god tid tillhandahållas. I vissa fall kan detta spolas nattetid för att så lite som möjligt påverka verksamheten. Det kan även vara så att en separat vattentank installeras provisoriskt som försörjer verksamheten med vatten under tiden spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i början av v.41 och pågå till v.49-51. Luft-
vattenspolningen delas upp i etapper och kunder som berörs kommer att få
information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att
inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder
kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. Notera datumen för avstängning tydligt så att inga tvätt och diskmaskiner används under denna tid. 

Observera! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Arbetsmetod

Den metod som används är tryckluft som blandas med vatten som skapar turbulens. Metoden tar effektivt bort beläggning på insidan av dricksvattenledningen. Den sträcka som skall spolas stängs av med hjälp av ventiler, varefter spolningen utförs mellan två brandposter. I samband med spolningen måste vattentillförseln stängas av en kortare period.

Kontakt

Kommuncenter 0526-190 00 va@stromstad.se

Stort tack till alla dricksvattenkunder för förståelse, tålamod och samarbete. Vi prioriterar högt att inte utsätta våra kunder för dricksvattenstörningar utan att det är nödvändigt.

Tack för gott samarbete!

Vi riktar ett stort tack till alla dricksvattenkunder för den förståelse och det tålamod som ni har visat under spolningsarbetet av dricksvattennätet.

Vatten berör alla på något vis och är vårt viktigaste livsmedel. Utan rent dricksvatten fungerar inte samhället.

Vatten- och avloppsavdelningen jobbar ständigt för att leverera en trygg och säker dricksvattenleverans både nu och i framtiden.

Med vänlig hälsning Tekniska förvaltningens vatten- och avloppsavdelning och anlitad entreprenör Svapipe.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-04-12, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson