HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Avfallsplan för Strömstad Kommun

Välkommen att granska vår nya avfallsplan.
Strömstad kommun har som vision att vara fossilberoende år 2030. Ett viktigt steg i den riktningen är vår nya avfallsplan.

Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna kommunens renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor.

Att ta fram renhållningsordning är lagstadgat och alla kommuner har en skyldighet att göra det.

Planen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande avfallshantering och resurshushållning.

Vår plan innehåller fyra huvudmål och dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i första hand syftar till att undvika att avfall uppkommer.

Mål 1. Förebygga uppkomsten av avfall
Mål 2. Öka återanvändningen
Mål 3. Öka materialåtervinningen
Mål 4. Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas

Handlingar

kontakt

Renhållningschef
Eiton Ohlsson
0526-194 96
eiton.ohlsson@stromstad.se

handlingar

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-23, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson