HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Strömstad 3:16 m fl (Bojarskolan - etapp 1)

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 KF § 78 att anta förslag till detaljplan upprättat 2020-03-12, reviderat 2020-05-20.

Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet ligger i den norra delen av Strömstad tätort och omfattar delar av Bojarskolan och Brf Hattmakaren samt kommunalägd gatumark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av idrottshall och matsal för Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.

Bojarskolan har idag begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, idrottshall och liknande. För att frigöra lokaler för fler klassrum i skolan behöver en ny byggnad med idrottshall och matsal uppföras på den nuvarande parkeringen utmed Kebalvägen.

Antagandehandlingar

kontakt

Reception
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-06-29, Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav