HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Strömstad 3:16 (Bojarskolan)

Samrådet kring planprogram avseende detaljplan för Strömstad 3:16 - (Bojarskolan) pågick mellan 8 juni och 16 juli 2018.

Planförslaget är upprättat av Jimmy Magnusson och Pär Höjman, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Strömstads kommun.

Planområdet ligger i den norra delen av Strömstad tätort och omfattar hela Bojarskolan samt den del av gamla Hällestrandsvägen som idag är cykelväg.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utvidgning av Bojarskolan och samtidigt säkerställa en god trafikmiljö. Bojarskolan har idag begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, matsal, gymnastiksal och liknande. för att möjliggöra utökad byggnation och anpassa skolgården till det ökade antalet elever föreslås skolområdet utvidgas söderut mot Västra Berget. Detta kräver att vägen förbi skolan flyttas till ett nytt läge, vilket är fördelaktigt för trafiksäkerheten.

Programsamrådshandlingar

kontakt

Reception
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-07-03, Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav