HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Naturreservatet Kobbungen

Strömstads kommun bildade den 12 juni 2014 naturreservatet Kobbungen

Kobbungen vid Singlefjorden norr om Strömstad består av halvön Nordbytången, Kobbungsbäcken och dess bäckravin samt den intilliggande grunda havsviken Kobbungen.

Uppe på Nordbytången finns hällmarkstallskog och fin utsikt över havet med Hvalers skärgård och det norska fastlandet. I Kobbungsbäckens ravin växer lummig blandskog.

Området har stora värden för friluftslivet genom sin relativt orörda natur, rika växt- och djurliv och mångfald av olika naturmiljöer att upptäcka. Inom området finns ett antal mindre stigar. Området är delvis svårforcerat med stora höjdskillnader och tät vegetation.

Vägbeskrivning

Kobbungen ligger cirka 20 km norr om Strömstad tätort, intill bebyggelsen i Lervik i Svinesundsområdet. Från E6:an kör man mot Nordby köpcenter och följer skyltar mot Lervik. Bussförbindelse finns till köpcentret. I Lervik finns en entréplats med informationstavla och besöksparkering med sex stycken P-platser.

Informationsskylt för naturreservatet Kobbungen

Informationsfolder

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka naturreservatet Kobbungen, men tänk på att det är förbjudet att

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser,
  • ställa upp husvagn/husbil på parkeringsplatsen,
  • störa djurlivet eller skada vegetationen till exempel genom att gräva upp växter. Det är dock tillåtet att plocka blommor, svamp och bär för husbehov. 

Naturreservatet är 28,44 ha stort och förvaltas av Strömstads kommun. Del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

karta Kobbungen

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-25, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Mona Wrethman