HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

    Klicka på underrubrikerna för respektive område för att komma till de olika blanketterna

Bygga, bo och miljö

 • Avfall

  • Mall för transportdokumentet för farligt avfall
  • SMS-tjänst vid driftstörning för vatten, avlopp och sophämtning
  • Ansökan om sophämtning en gång per kvartal (tariff G)
 • Bostäder

  • Anmälan till tomtkö
  • Ansökan om markupplåtelse, köp
  • Ajourhållning av lägenhetsregister – Flerbostadshus inklusive specialbostäder
  • Ajourhållning av lägenhetsregister – Småhus inklusive fritidshus
 • Brandskydd, sotning

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  • Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad
  • Ansökan om förhandsbesked för bygglov
  • Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov
  • Anmälan av kontrollansvarig, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg
  • Begäran av slutbesked/slutbevis
  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd, t. ex. attefall, rivningsanmälan med mera
  • Avvecklingsplan för tidsbegränsat bygglov
  • Ansökan för enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder
  • Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg
  • Översiktlig teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg
  • Exempel på kontrollplan för fasadändring
  • Exempel på kontrollplan för inglasning av balkong
  • Exempel på kontrollplan för eldstad, rökkanal
  • Exempel på kontrollplan för komplementbyggnad
  • Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad
  • Exempel på kontrollplan för brygga
  • Exempel på kontrollplan för mur och plank
  • Exempel på kontrollplan för skylt
 • Djur och lantbruk

  • Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur
  • Användning av kemikalier och bekämpningsmedel
 • Kartor, Mätning och GIS

  • Beställning tillfälligt nyttjande av digitalt kartmaterial
  • Beställning av nybyggnadskarta
 • Naturvård, parker

 • Strandskydd

 • Vatten och avlopp

  • Intresseanmälan om anslutning till kommunalt dricksvatten- spillavlopp och dagvatten.
  • Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
  • Ansökan/Anmälan om att anlägga eller ändra enskild avloppsanläggning
  • Anmälan av fettavskiljare
  • SMS-tjänst vid driftstörning för vatten, avlopp och sophämtning
  • Ansökan om nyckel till vattenkiosk
 • Värmepump

  • Anmälan/Ansökan om att inrätta värmepump
  • Anmälan/Ansökan om avledning av borrvatten

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-04-06, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Marita Lindhav