HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Pågående projekt

Tillsammanslogo med texten Hållbarhetsveckan i Strömstad.

Huskurage

Globalt mål: 16
Fredliga och inkluderande samhällen

Strömstadsbyggen

Strömstadsbyggen har antagit den nationella policyn för huskurage som har för avsikt att minska våldet i nära relationer. Du som granne uppmuntras till att agera vid misstanke om våld genom att knacka på dörren, ringa polisen eller uppmärksamma din misstanke för andra grannar. Tillsammans kan vi rädda liv.

Mål inför 2021:

 • Huskurage kommer att vara ett accepterat verktyg för att minska fysiskt och psykiskt våld.
 • Det finns en förståelse för projektet i fler av kommunens verksamheter.
 • En undersökning om projektets effekt kommer göras med Strömstadsbyggens hyresgäster.

Läs mer om huskurage på www.stromstadsbyggen.se/huskuragelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller www.huskurage.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskolor med solpaneler

Globalt mål: 7
Hållbar energi för alla

Strömstadslokaler

Två av kommunens nybyggda förskolor har utrustats med solpaneler. Initiativet har konkreta miljömässiga effekter genom minskandet av fastigheternas energiförbrukning. En annan effekt är att barnen vid förskolorna kan inspireras till att redan från tidiga år få med sig alternativa och miljösmarta energilösningar.

Mål inför 2021:

 • Att på ett pedagogiskt sätt visa kommunens förskolebarn solpanelers positiva effekter.
 • Presentera data som styrker solceller som en smart lösning

Läs mer om Läs mer om förskolornas solpaneler på www.stromstad.se/?

Digital infrastruktur

Globalt mål: 9
Hållbar industri
StrömstaNET

Att samtala via digitala lösningar har under coronapandemin varit en nödvändighet, många har gjort det för första gången och sett de fördelar detta inbär. Möjligheter till distansarbete minskar antalet onödiga resor och kan bidra till högre livskvalitet och en levande landsbygd då människor i större utsträckning kan bo där de trivs bäst. En förutsättning för detta är en väl utbyggd digital infrastruktur – StrömstaNET arbetar med att hela Strömstads kommun ska ha tillgång till ett stabilt internet.

Mål inför 2021:

 • Att fibernätet finns tillgängligt för abonnenter på hela området Koster – både syd och nord.

Läs mer om strömstaNETs digitaliseringsmål här: www.stromstanet.se/?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobilitetsprojektet – Elbilspool

Globalt mål: 11
Hållbara städer och samhällen

Strömstadsbyggen

Under hösten 2020 kommer Strömstadsbyggen påbörja en satsning tillsammans med ?, Chalmers och KTH för att starta upp en elbilspool i Strömstad. De två bilar som inledningsvis kommer finnas tillgängliga för alla kommunens invånare kommer att enkelt kunna hyras med utgångsläge mitt i Strömstad. De bilar som används är Strömstadsbyggens arbetsbilar och kommer delas mellan offentlig och privat sektor. Projektets syfte är att minska behovet av att äga egna bilar samt frigöra parkeringsytor i staden.

Projektet kommer att utvärderas baserat på data som samlas in under uppstartsåret.

Mål inför 2021:

 • Att skala upp projektet till fler antal bilar – både från Strömstadsbyggen och från Strömstads kommuns.
 • Att presentera data som styrker projektets förbättringar

Läs mer om huskurage på www.stromstadsbyggen.se/huskuragelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller www.huskurage.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återvinningsbibliotek runt om i Strömstad

Globalt mål: 12
Hållbar konsumtion & produktion
Strömstads shoppingcenter & Strömstads kommun

Nu finns bokbytarstånd i de gamla telefonkioskerna på Strömstad torg och ett återvinningsbibliotek i Strömstads Shoppingcenter.

Man kan lämna in hela och rena böcker man har liggandes hemma och plocka på sig något ”nytt” från hyllorna. Biblioteket är inrett med mysiga soffor och belysning och på sikt är det meningen att det ska bli sagostunder och kanske barnteater på plats. Strömstads Stadsbibliotek har då och då personal på plats för att se att böckerna hålls i ordning.

Det är meningen att återvinningsbiblioteket ska se olika ut från säsong till säsong med olika teman och att man ska försöka fånga upp de som kanske inte alltid går till biblioteket för att låna en bok.

Mål inför 2021:

 • Locka fler till läsning och att förskolor ska kunna vara på plats för lässtunder.
 • Anordna sagostunder och akviviteter för Strömstads barn i biblioteket
 • Evenemang och boksläppHittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-10-26, Tove Meyer

SIDANSVARIG: Maria Aronsson