HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vilda djur

Problem med måsar?

Varje år får miljö- och byggförvaltningen ta emot klagomål från allmänheten om störande måsar och trutar som häckar på hustaken. Klagomålen gäller mest störande skrik från fåglarna under deras häckningsperiod, framförallt sedan äggen kläckts. Då är det för sent att göra något åt saken.

Det är viktigt att komma ihåg att måsar och trutar är ett naturligt inslag i fågellivet i en kuststad som Strömstad och att deras läten i viss mån hör till stadsbilden på våren och försommaren. Men när de blir för många och bygger bo nära våra bostäder kan deras närvaro bli en störning som inte är acceptabel.

Det är fastighetsägarnas ansvar att kontrollera sina tak vad det gäller förekomst av måsbon och vidta åtgärder för att undvika problem längre fram i sommar (Miljöbalken SFS 1998:808 9 kapitel 9 §).

Exempel på åtgärder:

  • Sätt upp nät, trådar eller annan anordning som hindrar fåglarna från att bygga bon.
  • Ta bort bon och ägg. Detta får dock upprepas flera gånger, eftersom fåglarna gärna bygger nya bon och lägger nya ägg på samma plats.
  • Fastighetsägare kan vända sig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Dessa har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga bon.
  • Informera de som bor i din fastighet om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
  • Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten

Observera: Måsarnas träck innehåller smittämnen och parasiter. Vid saneringsarbete rekommenderas andningsskydd och noggrann handhygien.

Rådjur, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar är inte att anse som en olägenhet enligt miljöbalken. De är därför inte ett ärende för miljö- och byggförvaltningen. För ärenden som gäller skyddsjakt, kontakta tekniska förvaltningen.

kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Besöksadress
Prästängsvägen 30
Kartalänk till annan webbplats

Conny Hansson
0526-19156
conny.hansson@stromstad.se

 

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-10-04, Madeleine Skoglund

SIDANSVARIG: Mona Wrethman