HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 03
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Regler och avgifter

Avgifter

 • Terminsavgift för barn/ungdom: 800 kr. Gäller till och med vårterminen året du fyller 19 år.
 • Terminsavgift för vuxen: 1100 kr. Gäller från och med höstterminen året du fyller 19 år.
 • Terminsavgift ytterligare kurser: 650 kr för barn/ungdom och 1100 kr för vuxna.
 • Syskonrabatt: Full avgift (800 kr) för 1:a barnets första kurs och 500 kr för övriga syskons första kurs. Obs! Syskonrabatt gäller inte för vuxna och inte heller mellan vuxen och barn/ungdom.
 • Hyresavgift för instrument är 300 kr per termin. Vid avslutad kurs är räkningsmottagare skyldig att lämna in instrumentet senast två veckor efter avslut annars blir man debiterad instrumentets värde enlig hyresavtal.

Betalning av kurs

 • Räkningsmottagaren debiteras terminsvis, höstterminens faktura skickas ut i september och vårterminens faktura i februari.
 • Fakturan skickas som brev från Strömstads kommun, eftersom Kulturskolan är en kommunal verksamhet.

Regler för debitering och avanmälan

 • Sista dag för avanmälan inför hösttermin är 1 september och inför vårtermin 10 januari innevarande år. Om avanmälan sker senare debiteras man full terminsavgift och eventuell instrumenthyra.
 • Det är räkningsmottagarens skyldighet att göra avanmälan i webbtjänsten om man önskar avsluta kurs, andra överenskommelser gäller ej som avanmälan.    
 • Räkningsmottagaren avanmäler kurs under fliken Mina sidor i webbtjänsten.

Kommunikation

 • All vår kommunikation sker via e-post. Därför är det viktigt att den e-postadress som man anger i webbtjänsten är korrekt.

Lektionsgaranti och info

 • Kulturskolans kurser följer skolans läsårsgång men med något senare start och tidigare avslut.
 • Lov och studiedagar är samma som för grundskolan och gymnasiet.
 • Eleven är garanterad 28 lektionstillfällen per läsår. Konserter och föreställningar räknas som lektionstillfällen.
 • Den kortaste lektionstid per vecka, enskilt eller i grupp, är 20 minuter. Eventuell ensemblemedverkan kommer därutöver och kostar inget extra.
 • Den mesta undervisningen sker i Kulturskolans lokaler på Strömstiernaskolan. Undervisningen kan även ske på andra skolor i kommunen. För ett flertal kurser är lektionstid och plats redan fastlagda (se webbtjänst för kursinfo).
 • Oftast sker undervisningen efter skoldagens slut, i vissa fall under skoltid.

Utrustning

 • Danselever ombeds skaffa lämpliga kläder och dansskor.
 • Musikelever ombeds ha ett fungerande instrument i hemmet.
 • I mån av tillgång kan elev hyra blåsinstrument, stråkinstrument och trumset av Kulturskolan
 • Spelbok för instrumentundervisning kan behöva införskaffas och gärna notpärm eller mapp för lösblad.

Kontaktinformation

Kulturskolans expedition
Strömstiernaskolan
452 80 Strömstad
Telefon 0526-192 94

Expeditionen är öppen 7:15 - 8:30 vardagar.

kulturskolan@stromstad.se

Kulturskolechef
Inger Faritzon
inger.faritzon@stromstad.seHittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-23, Inger Faritzon

SIDANSVARIG: Inger inger.faritzon@stromstad.se