HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Klagomål på undervisningen

Rutiner för hantering av klagomål på utbildningen

Enligt Skollagen (2010:800) ska varje kommun ha skriftliga rutiner för hur man tar emot och utreder klagomål på utbildningen.

Författningstext
Skollagen 4 kap. 8§ Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Barn- och utbildningsförvaltningen har följande rutiner för hantering och utredning av klagomål mot utbildningen:

  • Prata först med berörd lärare eller personalen på förskolan, fritidshemmet eller skolan Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem, kan du gå vidare.
  • Prata med ansvarig förskolechef eller rektor om ditt problem. Om du fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett skriftligt klagomål
  • Du skickar ditt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen.
    Detta gör du genom fylla i formulär för Klagomål på utbildningen.

Det skriftliga klagomålet blir en allmän handling och diarieförs i barn- och utbildningsnämndens diarium. En allmän handling är offentlig, vilket innebär att alla medborgare kan begära ut den och läsa innehållet. Det kan vara bra att ha tänkt igenom detta innan man skriver.

Förvaltningschefen ansvarar för att varje skriftligt klagomål utreds och besvaras. Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från det att klagomålet har kommit in. Skriftligt svar ska ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas.

Externa länkar

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-07, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: