HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Föräldramöten och skolrådsmöten på Tjärnö skola

Anteckningar från årets möten.

 

Skolråd

Skolrådet är ett av de forum som finns för föräldrainflytande i vår strävan att utveckla skolan.

Syfte

  • Främja föräldrars kunskap och insyn i verksamheten så att de kan ha inflytande på barnens lärande och arbetsmiljö
  • Att vara kontaktlänk och samrådsorgan mellan barn- och utbildningsförvaltning och föräldrar
  • Att tillsammans med elever, personal och övriga föräldrar ta initiativ till trivselbefrämjande åtgärder

Sammansättning

Skolrådet består föräldrarepresentanter från förskoleklass - skolår 3 samt lärarrepresentant och rektor.

Val till skolråd

Val till skolrådsrepresentanter sker vid första föräldramötet vid höstterminens start. Varje läsår väljs två nya suppleanter då föregående års suppleanter övergår till ordinarie för innevarande läsår. 

Antal möten

Rektor inbjuder till skolrådsmöte minst tre gånger per läsår. 

Minnesanteckningar

Vid alla möten förs minnesanteckningar som distribueras ut till alla föräldrar och till skolans personal.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-11-07, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg