HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Säkerhetsregler på Odelsbergsskolan

Säkerhetsregler

För att minimera riskfaktorerna i skolan finns det säkerhetsregler som alla elever måste följa.

Utrymning av skolans lokaler

Vid utrymning skall eleverna skyndsamt lämna skolans lokaler efter de rutiner som finns upprättade och inte gå tillbaka in i skolans lokaler förrän klartecken ges från räddningsledning.

Vid utrymning från andra lokaler ska uppsamlingsplatser vara väl kända.

Skolans område

Under verksamhetstid skall eleverna vistas inom skolans område. Detta område får endast lämnas med vårdnadshavares eller ansvarig personals tillstånd.

Lokaler och material

Alla på skolan ansvarar för att lokaler och material inte skadas. Den som genom slarv, oaktsamhet eller medveten handling åsamkar skada är ersättningsskyldig.

Farliga saker

Olämpliga eller farliga saker får inte tas med till skolan.

Slöjdsal, hemkunskapssal, musiksal och verkstad

  • Eleverna ska uppträda lugnt och får inte springa eller leka i salen.
  • Eleverna får aldrig använda en maskin, ett verktyg eller ett instrument om de inte fått en instruktion av läraren hur de skall användas.
  • Eleverna använder alltid föreskriven skyddsutrustning när de arbetar i salen
  • Eleverna ska ha lämplig klädsel. Inga löst hängande ärmar, smycken eller huvor som kan fastna i maskiner.
  • Elever med långt hår, har det uppsatt.
  • Endast en person förutom läraren får vistas inom maskinens säkerhetsområde
  • I alla salar hjälps vi åt att hålla en hälsosam ljudnivå.

Snöbollskastning

Snöbollskastning är inte tillåten inom skolans område eller vid förflyttning till andra undervisningslokaler. Detta gäller även andra föremål, såsom stenar, kottar mm som kan skada andra.

Aktiviteter utanför skolans område

Eleverna skall följa gällande regler och anvisningar vid aktiviteter utanför skolans område t ex bad, utflykter, skogs/utedag, prao mm. Gällande regler genomgås av läraren före varje aktivitet. Elever som är utanför skolans område under skoltid måste följa de gällande regler som finns, vid andra skolor och i trafik.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Odelsbergsskolan

Besöksadress

Besöksadress
Storgatan 16, Strömstad
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook

Skolledning

Rektor årskurs F-3 samt fritidshem
Eva Stigberg
0526-195 14
eva.stigberg@stromstad.se

Rektor årskurs 4-6
Sissel Bjelkenborg
0526-194 37
sissel.bjelkenborg@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärd
Göran Silvemark
0526-192 43
goran.silvemark@stromstad.se

Skolsköterska
Marie Goksöyr
072-083 13 10
marie.goksoyr@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-22, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg