HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 03
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Fritidshem, fritidsgårdar

Fritidshem ("fritids")

Fritidshem anordnas i anslutning till grundskolorna i Strömstads kommun. Fritidshem kompletterar utbildningen i skolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Verksamheten ska erbjuda en meningsfull fritid före och efter skoltid, samt under lov och studiedagar, till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshem erbjuds barn till föräldrar som arbetar eller studerar, samt till elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt skollagen 14 kap. 6 §.

Endast lovfritids finns inte.

Fritidsgårdar

Kanal Ung har lokaler på Strömstad Gymnasium.

Kontaktinformation

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-16, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Nicklas Faritzon