HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Placeringsgrund och placeringstid

Placeringsgrunder inom förskola och placering utifrån särskilda skäl

Vid placering i förskolan utgår barn- och utbildningsförvaltningen från bestämmelserna i 8 kap. skollagen.

Placeringsgrund allmän förskola 15 timmar

Enligt 8 kap. 4 § ska alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola 525 timmar om året. Det motsvarar 15 timmar per vecka under skolans terminer.

Placeringsgrund förvärvsarbete eller studier

Enligt 8 kap. 5 § ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Placeringsgrund arbetslösa eller föräldralediga

Enligt 8 kap. 6 § ska barn, vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, från och med ett års ålder erbjudas förskola tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Placeringsgrund särskilda skäl

Enligt 8 kap. 7 § kan barn även i andra fall än som anges i §§ 5 och 6 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Prövning och beslut gällande placering i förskola utifrån familjens situation eller särskilda skäl

Det är ansvarig rektor som fattar beslut om placering enligt 8 kap. 6 § (barnens behov utifrån familjesituation) eller 8 kap. 7 § (barnens behov av särskilda skäl).

Om det från personal eller vårdnadshavare framkommer att ett barn kan tänkas vara i behov av placering utifrån familjens situation eller särskilda skäl ska detta utredas. Utredningen görs i första hand av specialpedagog i samråd med rektor, personal och vårdnadshavare. Utredningen ska kartlägga barnets behov och beskriva om och i så fall på vilket sätt förskolan ska anpassas. Därefter fattar ansvarig rektor beslut.

Byte av placeringsgrund - förskola

Om vårdnadshavare går från arbete till att vara föräldraledig eller arbetsökande ska placeringgrunden för barnet ändras. Det gäller också om man börjar förvärvsarbeta eller studera. Byte av placeringsgrund görs via kommunens E-tjänst självservice.

Anmälan till/från placeringsgrund förvärvsarbete/studier eller vid föräldraledighet måste göras minst 1 månad innan önskat ändringdatum.

Anmälan om byte från allmän förskola till placeringsgrund förvärvsarbete/studier måste göras minst 4 månader innan önskat ändringsdatum.

Fritidshem

Det finns endast en placeringsgrund för fritidshem:

Placeringsgrund – förvärvsarbete eller studier (barn 6-12 år)

  • Barn till förärvarbetande eller studerande vårdnadshavare har rätt till fritidshemsplats.
  • Placeringstid grundas på vårdnadshavarens arbetstider eller studietider inklusive skälig restid.

Fritidshemsplats vid föräldraledighet

Vårdnadshavare har inte rätt att behålla fritidshemsplats till sitt barn vid föräldraledighet. Platsen ska sägas upp.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Telefon 0526‑193 99

Telefontid
Må-fr kl 10-12

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-08-06, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Maria Halvorsen