HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 03
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Sommarstängning i förskola och fritidshem

> Information om sommarstängning sommaren 2017

Förskola

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Förskola erbjuds barn till vårdnadshavare som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga.

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till 15 timmar per vecka utan avgift. Bedömningen görs av specialpedagog enligt skollagen 8 kap. 7 §.

Frågor om förskola och fritidshem

Kommunvägledarna i Kommuncenter svarar på allmänna frågor om förskola och fritidshem.

> Vanliga frågor

Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare svarar på specifika frågor angående ditt barn barns placering i förskola och fritidshem.
Se kontaktuppgifter i den blå rutan till höger.

E-tjänst Förskola och fritidshem

Via E-tjänst Förskola och fritidshem kan du som vårdnadshavare ansöka om plats, besvara erbjudande om plats, registrera schema, ange inkomst, säga upp placering samt ändra kontaktuppgifter.

För att anmäla ditt barn krävs ingen inloggning.
För andra tjänster krävs att du har e-legitimation för att logga in.

Ansökan om plats

Ansökan om plats sker via E-tjänst Förskola och fritidshem.
Se även information under Ansök eller säg upp plats.

Hemkommunen ska svara för att barn erbjuds plats i förskola och fritidshem. Hemkommunen är vanligtvis den kommun där barnet är folkbokfört. Kommunen är skyldig att ordna plats inom fyra månader.

När erbjudande om plats skickas ut måste vårdnadshavaren svara på erbjudandet i kommunens e-tjänst. Tackar vårdnadshavare nej till erbjuden plats går platsen till nästa barn i turordningen. Ny ansökan får göras om behov uppstår senare.

Barnets plats i förskola övergår automatiskt till en plats på fritidshem när barnet börjar förskoleklass. Önskas inte plats på fritidshem måste platsen sägas upp i E-tjänst Förskola och fritidshem - Ansökan om ny plats och omplacering.

Ändring av tid

Ändring av placeringstider sker via E-tjänst Förskola och fritidshem.

Barn till föräldralediga eller aktivt arbetssökande

Barn 1-5 år erbjuds plats 15 timmar per vecka enligt taxa.
Tiderna bestäms och fastställs av personal och förskolechef utifrån hur verksamheten organiseras. Tiderna kan inte ändras eller bytas med andra barn.

Det kan innebära att barnet får byta avdelning.

Hämtning av barn i förskola och fritidshem

Om annan än vårdnadshavaren skall hämta barnet måste förskolan/fritidshemmet meddelas detta i förväg.
Obs! När det gäller förskola, måste personen som hämtar barnet vara över 18 år.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Telefon 0526‑193 99

Telefontid
Må-fr kl 10-12

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-27, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Maria Halvorsen